Dnes je 31.10.2020, meniny má Aurélia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

16. 10. 2020 11:48

Opatrenia spišskonovoveskej nemocnice

Na základe platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR a MZ SR sú v nemocnici aplikované zmeny: realizácia vstupného filta - triáže pred vstupom do zariadenia, rozdelenie nemocnice na červenú a zelenú zónu, realizácia odberov vzoriek na PCR vyšetrenie ochorenia COVID-19, zmeny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nemocnica má v rámci reprofilizácie vyhradených 66 lôžok pre potrebu starostlivosti o pacientov s COVID-19

REALIZÁCIA TRIÁŽE PRED VSTUPOM DO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

Vstupný filter - centrálna triáž pri hlavnom vchode slúži na roztriedenie osôb pred samotným vstupom do priestorov nemocnice. Jej cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu pacientov a zdravotníkov. Mimo pracovných hodín je realizovaná na urgentnom príjme. Na triážnom pracovisku pracovníci zariadenia oslovujú každú osobu, u ktorej zisťujú dôvod návštevy, merajú telesnú teplotu a vyplňujú dotazník. Následne usmerňujú pacienta v ďalšom postupe a pokračovaní tzv. „červenou“ alebo „zelenou“ cestou. „Prijímame opatrenia k urýchleniu tohto procesu, napr. umožnením predvyplnenia dotazníka uverejneného na webovej stránke nemocnice a riešenie opakovaných návštev. Pri triáži sú uprednostňovaní deti, tehotné ženy, imobilní pacienti a pacienti, kde je možné triáž realizovať

oddelene – darcovia krvi a dialyzovaní pacienti,“ uviedol MUDr. Martin Šimo, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť.

POZOR: Pacienti objednaní s prideleným covid-19 pass  neprechádzajú centrálnou triážou. Mobilné odberové miesto je samostatne umiestnené mimo hlavnú budovu nemocnice pri tenisových kurtoch.

ROZDELENIE NEMOCNICE NA TZV. ČERVENÚ A ZELENÚ ZÓNU

Pri výskyte príznakov ochorenia COVID-19 alebo pri uvedení rizikových údajov (napríklad kontakt s infikovanou osobou) pacient pokračuje tzv. červenou cestou na špecializovanú ambulanciu pre ochorenie COVID-19 a o ďalšom manažmente pacienta rozhoduje lekár, ktorý odporučí ďalší postup. Iba v prípade nepotvrdenia podozrenia z infikovania koronavírusom, pacientovi umožní vstup do zelenej časti nemocnice.

„V niektorých prípadoch je potrebné vytvoriť pre pacienta dočasne červenú zónu  vyznačenú informačnými tabuľami so zabezpečením opatrení a dezinfekcie. Robíme tak napríklad v prípade potreby CT vyšetrenia, operačného zákroku alebo pôrodu či transportu pacienta na iné pracovisko,“ ďalej uvádza MUDr. Martin Šimo.  

Pri potrebe akútnej hospitalizácie a súčasnom výskyte príznakov ochorenia alebo rizikových údajov je pacient umiestnený do tzv. karanténnej zóny do času obdržania negatívneho výsledku testovania.

Nemocnica má v rámci reprofilizácie vyhradených 66 lôžok pre potrebu starostlivosti o pacientov s COVID-19 a aj v súčasnosti sa trvale stará o pacientov s týmto ochorením.

Ostatní pacienti pokračujú tzv. zelenou cestou. Pacient odovzdá dotazník z triáže na cieľovej ambulancii. Okrem pacientov je do zariadenia povolený vstup iba pre nutný sprievod u maloletého dieťaťa, sprievod potrebný pre pacienta s ohľadom na jeho zdravotný stav a osobám, ktoré na nevyhnutný čas poskytnú hospitalizovaným osobám veci dennej osobnej potreby. Návštevy v nemocnici nie sú umožnené, v prípade sprievodu otca pri pôrode sú prijaté prísne opatrenia.

REALIZÁCIA ODBEROV VZORIEK NA PCR VYŠETRENIE OCHORENIA COVID-19

Testovanie prebieha každý pracovný deň od pondelka do piatka v predpoludňajších hodinách s navýšením dennej kapacity odberového miesta. Nemocnica svojvoľne nemá právomoc rozhodovať o počte odberov, riadi sa potrebami jednotlivých strán a kapacitou laboratórií. „Nemocnica je len realizátorom odberu pre pacienta, požiadavky pre odber organizuje naďalej Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), a to vrátane požiadavky na navýšenie kapacity odberového miesta. Evidujeme informáciu, že časť pacientov z nášho regiónu muselo navštíviť iné odberné miesta, rovnako však naše odberné miesto navštívilo množstvo pacientov z iných regiónov. Je to spôsobené nerovnomernými potrebami v konkrétny deň v jednotlivých mestách. Sme pripravení kapacity naďalej v spolupráci s laboratóriami zvyšovať,“  ďalej vysvetľuje MUDr. Martin Šimo.

Na mobilnom odberovom mieste je možné realizovať odber iba u: 

  1. pacienta, ktorý má pridelený platný COVID-PASS, teda cez aplikáciu NCZI na stránke korona.gov.sk. Formulár môže vypísať pacient, praktický lekár, prípadne môže COVID-PASS prideliť regionálny úrad verejného zdravotníctva;

  2. samoplatcu, ktorý využije platný formulár na webovej stránke spoločnosti Alpha medical, teda www.lab.online.sk;

  3. priamo na mieste jedine v prípade tzv. osobitného zreteľa, to znamená pacient s evidentnými známkami ochorenia COVID-19, ktorý nemá prístup k praktickému lekárovi. Cieľom takejto možnosti je zabezpečiť prístup k vyšetreniu pre pacientov, ktorí by mohli byť šíriteľmi ochorenia, avšak nemajú možnosť kontaktovať praktického lekára (napr. ľudia bez domova).

ZMENY PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Počas druhej vlny pandémie je cieľom každého zdravotníckeho zariadenia zachovávať v čo najvyššej možnej miere zdravotnú starostlivosť bez obmedzení. Na druhej strane však môže byť rozsah plánovanej zdravotnej starostlivosti obmedzený pre potrebu vyčlenenia COVID lôžok, spájania oddelení v tzv. zelenej zóne nemocnice, personálnej kapacity, potreby obmedzení pri výskyte ochorenia u pacienta i personálu a podobne. Zároveň môže byť pre potreby izolovaného vyšetrenia pacienta uzavretý po dobu desiatok minút niektorý úsek nemocnice. „Prosíme našich pacientov a ich príbuzných v tomto pre všetkých náročnom období o trpezlivosť, toleranciu a rešpektovanie opatrení. V prípade potreby radi objasníme všetky opatrenia i obmedzenia, ktoré podľa situácie zavádzame, alebo naopak zmierňujeme. Ďakujeme,“ dodal na záver pán námestník.