Dnes je 26.01.2021, meniny má Tamara
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

19. 10. 2020 09:13

Mestský úrad prechádza do krízového režimu

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu ohľadom šírenia koronavírusu prechádza Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi od 19. októbra do krízového režimu. Úradné hodiny pre občanov však aj naďalej ostávajú nezmenené.

Na každom oddelení mestského úradu sú vytvorené pracovné skupiny, ktoré sa budú striedať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému stretávaniu jednotlivých zamestnancov na pracovisku.

Úradné hodiny pre občanov ostávajú aj naďalej v štandardnom režime len na nevyhnutné úkony:

  • pokladňa
  • matrika
  • podateľňa
  • osvedčovanie podpisov
  • evidencia obyvateľstva
  • Radnica - kancelária primátora - vybavovanie občianskeho pohrebu
                                                 - redakcia Kultúrno-spoločenského mesačníka                                                           Informátor uzavretá
                                                   (príspevky do decembrového vydania je možné                                                       nahlasovať prostredníctvom e-mailu)

V tejto súvislosti občanov v záujme ochrany ich zdravia dôrazne žiadame, aby pri komunikácii s pracovníkmi mestského úradu uprednostnili elektronickú alebo telefonickú formu. Úhrady miestnych daní a poplatkov je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom (internet banking).

Vstup do budovy ostáva regulovaný hliadkou mestskej polície, ktorá bude zároveň dohliadať na dodržiavanie hygienických opatrení (povinná dezinfekcia rúk, vstup do budovy je možný iba s prekrytím dýchacích ciest rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, meranie teploty). Pri čakaní je nevyhnutné dodržiavať minimálne 2 m odstupy.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

Text:
Edita Gondová, pracovník pre styk s médiami, MsÚ, Radničné námestie 7, t. č. 053/41 76 622, edita.gondova(at)mestosnv.sk

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein(at)mestosnv.sk