Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal, Michaela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

09. 01. 2017 15:00

Kamerový systém v našom meste

Problematika monitorovania priestoru prístupného verejnosti je upravená zákonom, ktorý prevádzkovateľa oprávňuje chrániť svoje práva musí však rešpektovať aj práva iných na ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

Bezpečnostný kamerový systém výrazne prospieva k prevencii kriminality a protiprávnej činnosti.

Prvé kamery v našom meste boli inštalované už v roku 2002, postupne bolo v analógovom a digitálnom režime nainštalovaných celkom 19 kamier, ktoré pod vplyvom počasia, ale i času boli značne poruchové a servis bol často krát neefektívny. Z toho dôvodu  začal inštalovať úplne nový systém a to: vlastná optická sieť, statické a otočné kamery, záznamové zariadenie a v neposlednej miere aj podstatné navýšenie nielen počtu, ale i miest lokácie kamier, pretože bezpečnostná situácia sa od roku 2002 až po súčasnosť výrazne zmenila.

V roku 2015 boli inštalované prvé kamery, hlavne  v centrálnej mestskej zóne, kde je veľká frekvencia osôb, ale i koncentrácia zábavných podnikov.

V súčasnom období máme 26 kamier na 16 miestach, hlavne na Letnej a Zimnej ulici, Štefánikovo námestie, hlavné križovatky, priestor pri železničnej stanici, Vilčurňa atď.

V priebehu prvého polroku 2017 budú na našich sídliskách nainštalované ďalšie statické a otočné kamery, hlavne na miestach, ktoré vytypovali členovia mestských výborov, ale i miestach podľa bezpečnostnej situácie a páchania priestupkov zo štatistiky mestskej polície.

Záznamy z kamerového systému sú uchovávané 15 dní a sú využívané pre účely trestného a priestupkového konania a často krát zaisťujú dôležité materiály pre odhaľovanie trestných činov a objasňovanie priestupkov.

V súčasnom období je kamerový systém plne funkčný a bezporuchový a mesačne operátori zistia viac ako 80 – 100 vážnych narušení verejného poriadku, ale i priestupkov na úseku cestnej premávky, porušení všeobecne záväzných nariadení.

Je potrebné zdôrazniť, že akýkoľvek počet kamier, ani ich lokácia na miestach nerieši v plnom rozsahu bezpečnostnú situáciu a poriadok a nie je všeliekom na elimináciu protispoločenských konaní. Je však dôležitým prvkom prevencie dodržiavania písaných či nepísaných pravidiel.

Správanie a konanie jednotlivcov je zrkadlom tejto doby, ale hlavne výchovy v našich rodinách (rodič nevie povedať, kde je o polnoci jeho 12-ročné dieťa) i dodržiavania morálnych a etických princípov každého z nás.

Dovoľte mi zároveň poďakovať za Mestskú políciu v Spišskej Novej Vsi všetkým občanom nášho krásneho, ale verím, že i bezpečného mesta za spoluprácu a súčinnosť pri odhaľovaní protispoločenských javov, čím nám dávate na vedomie, že ani vy nie ste ľahostajní k narušovaniu verejného poriadku.

JUDr. Michal Komara, PhD.
náčelník MsP SNV