Dnes je 14.06.2021, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

16. 03. 2020 15:27

Ďalšie opatrenia krízového štábu mesta Spišská Nová Ves, 16. 3. 2020

a prijaté opatrenie niektorých obchodných spoločností pôsobiacich na území mesta: Embraco, s. r. o., Eurobus, a. s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., a Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.; VÚB, a. s.; Autosklo Salaj, s. r. o.Spišská Nová Ves, 16. 3. 2020

Vzhľadom na priebeh situácie s koronavírusom v Slovenskej republike krízový štáb mesta Spišská Nová Ves prijal ďalšie opatrenia:

S platnosťou od 17. 3. 2020 mesto zavádza reguláciu úradných hodín Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, a to od 8.00 do 9.00 hod. pondelok – piatok, a to len na nevyhnutné úkony:

 • matrika
 • evidencia obyvateľstva
 • pokladňa
 • kancelária primátora
  - vybavovanie občianskeho pohrebu
  - redakcia Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor uzavretá  od 16. 3. 2020 (príspevky do májového vydania je možné nahlasovať prostredníctvom e-mailu).      

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 19. 3. 2020 budú úradné hodiny Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi  od 8.00 do 12.00 hod. z dôvodu vyplácania dávok v hmotnej núdzi, rodičovských príspevkov a prídavkov na deti vyplácaných cez inštitút osobitného príjemcu

Úhrady miestnych daní a poplatkov je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom (internet banking).

Vstup na mestský úrad bude povolený len osobám s rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou.

Odporúčame snúbencom zvážiť preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie.

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi s účinnosťou od 17. 3. 2020 pozastavuje príjem nových klientov. Rozvoz stravy externým poberateľom funguje v nezmenenom režime.

Odporúčame všetkým občanom, u ktorých sa potvrdila diagnóza COVID-19, alebo ktorí boli v kontakte s nakazenou osobou, alebo ktorí majú podozrenie na respiračné ochorenie, aby o tom neodkladne informovali svojho zamestnávateľa, ktorý môže následne prijať ďalšie potrebné opatrenia. Toto odporúčanie sa týka aj tých, ktorí majú nariadenú povinnú domácu karanténu. 

Uvedené opatrenia platia až do odvolania. 

Zároveň dávame do pozornosti občanov nasledujúce opatrenia akciových spoločností: 

Embraco Slovakia, s. r. o.:

 • Pokračujú vo výrobe.
 • Vyrábajú si bavlnené rúška priamo v závode a dokážu vyrábať rúška pre zamestnancov svojpomocne. Všetci zamestnanci spoločnosti v súčasnosti majú k dispozícii ochranné rúško a sú povinní ho aj nosiť.
 • Doplnia  bezpečnostné zásoby pre budúcnosť nákupom od lokálnych dodávateľov.
 • Na ochranu zamestnancov zaviedli viacero ďalších opatrení, aj nad rámec toho, čo nariadili štátne orgány. Patrí k nim napríklad intenzívnejšie čistenie šatní a toaliet, distribúcia vitamínových balíčkov či špeciálne opatrenia v rámci spoločného stravovania a rozsiahla informačná kampaň.
 • S ohľadom na uzatvorenie škôl a školských zariadení Embraco Slovakia umožnilo pracovať svojim zamestnancom z domu, keď je to možné.
 • Spoločnosť iniciatívne zisťuje, ktorí zamestnanci sa v ostatnom období vrátili zo zahraničia, prípadne žijú s takou osobou v spoločnej domácnosti. V týchto prípadoch sú zamestnanci smerovaní do domácej karantény.
 • Zrušili všetky služobné cesty už 1. marca, externé návštevy obmedzili na minimum a v prípadoch, kedy je naozaj nevyhnutný vstup návštevníka do areálu mu je odmeraná jeho telesná teplota. 

************************************************************************

Spoločnosť eurobus, a. s.,

s účinnosťou od stredy 18. 3. 2020 zavádza v mestskej autobusovej doprave v Spišskej Novej Vsi sobotňajší režim.  V prímestskej doprave naďalej zostáva prázdninový režim.
Zároveň zakazuje cestujúcim obsadzovať  prvé dva rady sedadiel v autobusoch.
Pri nastupovaní do autobusov sú cestujúci povinní chrániť si tvár rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou, odporúčané je používanie rukavíc.
Spoločnosť ďalej vyzýva cestujúcich, aby uprednostňovali bezkontaktnú formu úhrady cestovného (dopravné karty). Kredit na dopravnú kartu si cestujúci môžu nabiť aj z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie UBIAN. 

************************************************************************

Spoločnosť Slovak Telekom, a. s.,

oznamuje verejnosti, že predajne budú od 16. 3. do 20. 3. 2020 otvorené v obmedzenom režime od 10.00 do 14.00 hod. V uvedenom čase budú poskytovať iba nasledovné typy služieb:  

 • dobíjanie kreditu na predplatených kartách
 • prijímanie platieb za služby
 • výmena SIM karty
 • predaj paušálov a mobilných telefónov
 • predaj mobilného internetu
 • príjem a výdaj zariadení do servisu
 • predaj pevného internetu a TV (možnosť predĺženia doby zriadenia služby)
 • predaj príslušenstva (ochranné sklá nelepíme)

************************************************************************

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., a Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s.,

budú pracovať v uzavretom režime do odvolania.  Zároveň zakazuje vstup cudzích osôb do všetkých priestorov spoločností do odvolania! Všetky úradné náležitosti sa budú vybavovať iba telefonicky (0850 111 800), elektronicky (info@pvpsas.sk) alebo písomne (PVPS, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad).  Spoločnosť zároveň oznamuje zákazníkom, že pokladňa Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti bude až do odvolania uzavretá a nebude prijímať platby v hotovosti. Platby je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom alebo prostredníctvom Slovenskej pošty  na účet PVPS, a. s.,  číslo účtu: SK48 1100 0000 0026 2910 7234. Realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok je do odvolania pozastavená.

************************************************************************

VÚB, a. s.

informuje verejnosť,  že sa upravili otváracie hodiny na pobočkách banky.

Konkrétne otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách nájdete na stránke VÚB:

https://www.vub.sk/vub-novinky/2020/zatvorenie-pobociek-v-nakupnych-centrach.html

Zároveň je potrebné počítať s tým,  že vstup do samotnej banky je regulovaný.

Čo sa týka firemného bankovníctva, je zo strany banky zabezpečená plná starostlivosť a  prevádzka.

Pracovníci banky Vám sú k dispozícií hlavne elektronicky a telefonicky.

************************************************

Autosklo Salaj, s. r. o.

Na základe doplňujúceho rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19 došlo k úprave Opatrenia Úradu Verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, podľa ktorého bola určená výnimka aj na činnosti autoservisu, pneuservisu, opravovni vozidiel, asistenčné služby pre vozidla a predaj náhradných dielov.

Na základe tohto rozhodnutia je možné od 17. marca 2020 poskytovať služby autoservisu a s tým súvisiace činnosti.

V tejto mimoriadnej a neľahkej situácii sme sa rozhodli byť Vám, naším zákazníkom maximálne nápomocní. V prípade potrieb, požiadaviek spojených so službami servisu –AUTOSKLO, škodových udalostí, sme Vám plne k dispozícii.

SO SOLIDARITY VŠETKÝM LEKÁROM, SESTRIČKÁM, ZDRAVOTNÍCKEMU PERSONÁLU, ZÁCHRANÁROM, HASIČOM, VOJAKOM OPRAVÍME SKLO GRÁTIS. Dovoľujeme si však upozorniť, že platí vysoký hygienický režim a zákazník je vybavený cez pult-okno, vozidlo pri preberaní a odovzdávaní je dezinfikované a zamestnanec je ochránený rúškom a rukavicami. Prosíme zákazníkov aby taktiež pri preberaní a odovzdávaní vozidla používali rúšku a rukavice.


Opatrenia prijaté 13. marca  2020:

V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) sa nariaďuje povinná 14-dňová domáca karanténa od 13.03. 2020 od 7.00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

(http://www.uvzsr.sk/)

Materské školy a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú od 13. 3. 2020 do 29. 3. 2020 dočasne prerušenú prevádzku, od pondelka 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane bude prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach na území mesta Spišská Nová Ves.

Zároveň platí príkaz zatvorenia od 13. 3. 2020 od 7.00 hod. všetkých aquaparkov, zábavných parkov (Alex park, LaborARTórium, Detský svet v OC Madaras, Pavilón Aquaterra, detské dopravné ihrisko), rekreačných stredísk vrátane lyžiarskych stredísk a zábavných podnikov (nočné bary a pod.).

Otvorené ostanú hotely a reštaurácie (zákaz prevádzkovania však platí na wellness centrá a bary).

Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu bude s účinnosťou od piatku 13. 3. 2020 po dobu 14 dní v prímestskej a mestskej autobusovej doprave v Spišskej Novej Vsi zavedený prázdninový režim – viď  oznam eurobus, dokument PDF

Zavádza sa obmedzený režim úradných hodín na klientskych centrách, okresných úradoch, úradoch práce a pobočkách sociálnej poisťovne na tri hodiny denne. Počet ľudí, ktorí budú vstupovať na úrady budú tiež regulovať. 

V súvislosti s opatrením minimalizovať počty ľudí na obradoch s účinnosťou od 13. 3. 2020 až do odvolania:

 • je možná účasť na sobášoch v obradnej sieni radnice maximálne 10 účastníkov vrátane ženícha a nevesty, svedkov a rodičov

 • na pohreboch v tunajšom Dome smútku sa obmedzuje na maximálne 20 účastníkov najbližších príbuzných.

S účinnosťou od 14. 3. 2020 budú zberné dvory uzavreté.  
Rovnako budú od 15. 3. 2020 uzavreté aj verejné toalety.

Zároveň upozorňujeme, že od 14. 3. 2020  sa venčenie psov v karanténnej stanici a mestskom útulku nekoná.

Opatrenia prijaté 11. 3. 2020:

 • uzatvára pre verejnosť všetky zariadenia v majetku mesta (pavilón Aquaterra v zoologickej záhrade, športová hala, zimný štadión, futbalový štadión, kolkáreň, atletický štadión, tenisové kurty, Dom kultúry Mier, Koncertná sieň Reduty, Multifunkčné energeticko-banícke centrum - Multicentrum, vrátane telocviční a multifunkčných ihrísk základných škôl) a zároveň zakazuje ich komerčný prenájom s okamžitou platnosťou;

 • zastavuje činnosť  všetkých záujmových útvarov  Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi (folklórne súbory Čačina a Ihrík, Divadelný súbor Hviezdoslav), Klubu mladých na Zimnej ulici č. 48;

 • zastavuje športovú prípravu žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves mimo priestorov školských objektov;

 • nariaďuje do 13. 3. 2020 ukončiť v školách a školských zariadeniach činnosť vo všetkých záujmových útvaroch (tzv. krúžkoch);

 • uzatvára prevádzku Turistického informačného centra na Letnej ul. č. 49 pre verejnosť, v prípade potreby je možné s pracovníkmi TIC komunikovať telefonicky alebo e-mailom v čase 9.00 – 12.00 a 12.30 - 15.00 hod. (t. č. 053/429 82 93, tic(at)mestosnv.sk);
 • zastavuje výstupy do kostolnej veže RKFK Nanebovzatia Panny Márie;

 • v záujme ochrany zdravia občanov mesta zavádza v rámci režimových opatrení  regulovaný vstup do objektu Mestského úradu na Štefánikovom námestí č. 1 a zároveň odporúča využiť inú možnosť úhrady miestnych daní a poplatkov ako v pokladni mestského úradu, predovšetkým cez internet banking;

 • občanov mesta upozorňuje na možnosť úhrady aj na poštách prostredníctvom čiarového kódu uvedenom v doručenom rozhodnutí, zároveň upozorňuje na možnosť úhrady dane z nehnuteľností a dane za psa až do 30. apríla 2020

 • odporúča občanom zvážiť účasť na svadobných a smútočných obradoch v priestoroch radnice a domu smútku;

 • Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi nariaďuje kontrolovať verejné priestranstvá a upozorňovať občanov mesta a hlavne študentov, aby sa nestretávali vo zvýšenom počte v parkoch a  obchodných centrách.

Opatrenia prijaté 9. 3. 2020:

1. V zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Termín: od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020

2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 10. 3. 2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky, sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť, a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

V tejto súvislosti vedenie mesta Spišská Nová Ves v rámci svojej kompetencie prijalo nasledovné opatrenia:
 

 • v zmysle vyššie uvedených rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva primátor mesta zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy na území mesta Spišská Nová Ves;

 • zakazuje všetky aktivity klubov dôchodcov na území mesta Spišská Nová Ves a odporúča obmedziť svoju činnosť všetkým občianskym združeniam pôsobiacim na území mesta Spišská Nová Ves;

 • od 11. 3. 2020 uzatvára saunu a mestskú krytú plaváreň;

 • od 11. 3. 2020 pre verejnosť a žiakov iných škôl a školských zariadení uzatvára bazén v ZŠ na Ul. Z. Nejedlého a ruší plavecké výcviky;

 • ruší verejného korčuľovanie na Zimnom štadióne;

 • ruší kolektívne občianske obrady v obradnej sieni Radnice;

 • odporúča nezvolávať verejné zhromaždenia na území mesta Spišská Nová Ves;

 • na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR vydáva zákaz návštev v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, zároveň upozorňuje, že toto opatrenie je záväzné pre všetkých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Spišská Nová Ves;

 • v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím s platnosťou od 12. 3. 2020 pozastavuje výdaj obedov pre externých odberateľov stravy bez rozvozu z domova dôchodcov (poskytovanie obedov s rozvozom ostáva v pôvodnom režime);

 • v záujme vlastného zdravia odporúča občanom obmedziť návštevu verejných inštitúcií len na nevyhnutné prípady (čo môžu, nech vybavia prostredníctvom telefónu, e-mailom);

 • občanom odporúča, aby pre zvýšenie svojej vlastnej bezpečnosti výrazne obmedzili aj návštevy vo veľkých obchodných centrách, seniorom sa odporúča, aby nákup potravín  pre nich zabezpečovali ich rodinní príslušníci;

 • povinné úhrady daní a iných poplatkov odporúča realizovať bezhotovostným prevodom cez internet banking;

 • nariaďuje zvýšenie dezinfekcie priestorov mestského úradu a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta;

 • poskytuje právomoc štatutárom príspevkových a rozpočtových organizácií mesta a vedúcim jednotlivých oddelení mestského úradu nariadiť prácu z domu zamestnancom, ktorí sa vrátili zo zahraničia z miest s potvrdeným výskytom vírusu mimo miest uvedených v bode 2. Túto možnosť zároveň odporúča uplatniť aj pre zamestnancov s oslabenou imunitou a tehotné ženy;

 • nariaďuje riaditeľom všetkých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

  - s okamžitou platnosťou zabezpečiť zoznam žiakov a zamestnancov, ktorí sa posledných 10 dní vrátili z rizikových oblastí uvedených vo verejnej vyhláške,
  t. j. Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a      Talianskej republiky (meno, adresa);

        - bezodkladne informovať o rizikových osobách RÚVZ;

         - apelovať na rodičov detí, ktoré sa vrátili zo zahraničia s výskytom vírusu mimo                  krajín uvedených vo verejnej vyhláške (bod 2), aby zvážili možnosť zotrvať                      v domácom prostredí po dobu 14-tich dní od návratu;

           - prerokovať na mimoriadnej pedagogickej rade možnosti zabezpečenia                             výchovno-vzdelávacieho procesu v domácich podmienkach žiakov a učiteľov,                     predovšetkým žiakov 9. ročníka (slovenský jazyk, matematika);

            - zakázať organizovať výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie, školy 
            v prírode,  hromadné mimoškolské aktivity a všetky plánované predmetové                      súťaže okresných, krajských a celoštátnych kôl až do odvolania;

            - zintenzívniť hygienický filter;

            - o  všetkých mimoriadnych okolnostiach bezodkladne informovať primátora. 

Uvedené opatrenia prijaté mestom Spišská Nová Ves sú platné až do odvolania.

Na zasadnutí krízového štábu zároveň riaditeľ spoločnosti eurobus, a. s., informoval o zámere realizovať dezinfekciu vo vozidlách mestskej verejnej dopravy polymérovými prípravkami.

V súvislosti so zákazom  organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy upozorňujeme, že Konferencia biskupov Slovenska (KBS) rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a  v kostoloch sa najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

K rovnakému kroku pristúpila aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV). Služby Božie sa nebudú konať najmenej dva týždne od 15. a 22. 3. 2020.

ECAV odporúča, aby sa dva týždne nekonali ani biblické hodiny, spevokoly, mládeže a iné podobné podujatia.

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi s účinnosťou od 6. 3. 2020 vyhlásila zákaz návštev
na lôžkových oddeleniach až do odvolania.

Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.


Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.


Informácie:

Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein(at)mestosnv.sk