Dnes je 14.06.2021, meniny má Vasil
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

11. 06. 2021 10:50

SOŠ drevárska ponúka nadstavbové štúdium: Podnikanie v remeslách a službách


Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 
ponúka v školskom roku 2021/2022 nadstavbové štúdium
študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách
(2-ročné štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov)

  • prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi školy do  20. augusta 2021

  • spolu s prihláškou je potrebné zaslať kópiu vysvedčenia o záverečnej skúške a kópiu výučného listu

  • externá večerná forma štúdia, 2 dni týždenne (zvyčajne v pondelok a v stredu) 
    10 vyučovacích hodín (45 minútových) v popoludňajších hodinách

  • štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky

  • štúdium je bezplatné

 

Uplatnenie: Absolvent počas štúdia získa teoretické i praktické vedomosti o založení a vedení malého a stredného podniku. Vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní podnikateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní v praxi, pri prevádzkovaní vlastného súkromného podniku.

Bližšie informácie na tel. č. 053/4424246, 0902904810, resp. na www.sosdsnv.sk