Dnes je 25.02.2021, meniny má Frederik(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

10. 07. 2019 14:42

V Spišskej Novej Vsi odovzdali seniorovi prvý SOS NÁRAMOK


 

 

Dôchodkyňa Mária T. sa stala prvou držiteľkou SOS náramku, ktorý zabezpečilo mesto Spišská Nová Ves. Osobne jej ho odovzdal primátor mesta Pavol Bečarik. „Problémom seniorov a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom je strach z osamelosti a z toho, že v prípade úrazu alebo iného nebezpečenstva sa nebudú môcť dovolať akejkoľvek pomoci. Rodinní príslušníci mu často z objektívnych dôvodov nevedia zabezpečovať každodennú pomoc a dohľad. Táto situácia je pre tohto občana a jeho rodinu stiesňujúca,“ uviedla vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ Júlia Jančurová.

Mesto začalo poskytovať novú sociálnu službu – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, ktorá patrí medzi sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií podľa §52 zákona 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení. Ide o domáce tiesňové volanie prostredníctvom SOS náramkov, ktoré bude mesto poskytovať na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby osobám, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. SOS náramok klient neustále nosí pri sebe, je vodotesný a obsahuje detektor pádu. Stlačením tlačidla na náramku v núdzi, v ktorejkoľvek časti domácnosti dochádza k spojeniu klienta s príbuznými alebo s operátorom a hlasitej komunikácii s ním prostredníctvom poplachového tel. prístroja. Operátor má všetky potrebné údaje pre organizovanie adekvátnej pomoci (záchranná zdravotná služba, polícia, hasiči).

Mesto poskytuje tieto SOS náramky ohrozeným osobám do užívania bezplatne s cieľom, aby klient mohol čo najdlhšie využívať domáce prostredie a mal zaistenú pomoc. „Sociálny program mesta je zameraný predovšetkým na seniorov, ktorých v našom meste pribúda a spoločnosť sa na túto situáciu musí pripraviť. O starších ľudí sa chceme dobre postarať, riešime otázky ich zdravia, kyvadlovej dopravy medzi nemocnicou a poliklinikou, zlepšujeme možnosti stravovania, plánujeme rozšíriť domov dôchodcov a skvalitňujeme podmienky fungovania klubov dôchodcov. SOS náramky považujem za významný prínos pre osamelo žijúcich seniorov so zdravotným obmedzením. Chceme ísť ostatným mestám príkladom a dúfam, že ich budeme motivovať k poskytnutiu takejto služby,“ dodal primátor P. Bečarik.

Informácie:
Mgr. Iveta Ondrejčíková, 053 4152 113, iveta.ondrejcikova(at)mestosnv.sk, poverená vedením oddelenia sociálnych vecí MsÚ, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves