Dnes je 26.10.2020, meniny má Demeter
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

20. 12. 2019 09:44

Psíky dostali nové zateplené búdky

V stredu 18. 12. 2019 sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie 20 ks zateplených búdok pre tunajšiu Stanicu pre odchyt túlavých zvierat a mestský útulok.

Vďaka pomoci viacerým zainteresovaným budú mať psíky v zime dôstojné podmienky na prežitie.

Na tomto projekte sa nezištne podieľali: študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktorí vyrobili 20 kusov zateplených búdok, drevo poskytli Lesy mesta Spišská Nová Ves a materiál na zateplenie štedrí podnikatelia zo Spišskej Novej Vsi: spoloč. RIŠ a RIŠ a Alkon SV, s. r. o. „Dôkazom, že nezištnosť a pomoc sú aktuálne aj v našom meste, je tento fantastický projekt, na realizácii ktorého sa sponzorsky podieľalo viacero subjektov. Ďakujem vedeniu mesta, Lesom mesta SNV, pedagógom a študentom tunajšej SOŠ drevárskej, a taktiež ďalším sponzorom, ktorí poskytli materiál potrebný na zateplenie,“ uviedla Daniela Dzurňáková, zodpovedný pracovník SPOTZ a mestského útulku.

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995 mestom Spišská Nová Ves. Hlavnou úlohou stanice je vykonávanie odchytu túlavých zvierat v katastrálnom území mesta, ak nie je možné toto zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou. SPOTZ má 2 časti: Karanténna stanica a Útulok pre zvieratá.

Karanténna stanica je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným sta­vom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

Útulok pre zvieratá slúži na držbu odchytených túlavých zvierat po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vylučujúcich chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka, vykonaných v karanténnej stanici zvierat, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené podľa osobitného predpisu. Odchyt túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice a následne umiestnenie jedincov do útulku je len jedna z činností, ktorou sa táto mestská štruktúra zaoberá.

V súčasnej dobe, okrem iného, pracujeme na monitorovaní okolitých častí mesta s problematikou túlavých psov. Jedná sa o jedincov, ktorí existujú, sú súčasťou našej spoločnosti, ale reálne nikde nefigurujú... Zisťujeme: odkiaľ prišli, aký je ich pôvod; prečo sú tu medzi nami, resp. aký je dôvod vzniku tejto situácie; prečo sa pohybujú práve v daných teritóriách; aký je spôsob ich obživy; kde sú miesta ich obživy; aká je štruktúra ich sociálnej skupiny; ako a kde sa pohybujú, aké stratégie používajú pri zaobstarávaní potravy, kde odpočívajú; aký je ich rozmnožovací cyklus a zabezpečovanie teritória; aký je zdravotný stav daných jedincov či hrozia riziká prenosných chorôb – zoonózy. Našou snahou je systematické podchytenie danej situácie a funkčné riešenie problému v súlade s platnou legislatívou - etologickými potrebami daných jedincov - etickými a morálnymi zásadami,“ dodala na záver Daniela Dzurňáková.


_______________________________________________________________________
Text a informácie:

Ing. Andrea Jančíková, kancelária primátora, MsÚ, t. č. +421 53 4176 613
andrea.jancikova(at)mestosnv.sk