Dnes je 24.05.2019, meniny má Ela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves
100 rokov bez ŠtefánikaDEŇ DETÍ s Ozbrojenými silami SRVÍNNY FESTIVAL / Wine Expert FestivalMESTO PLNÉ DETÍ

Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy s nástupom od 1. 7. 2019

Primátor mesta podl'a § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších...

Večerný beh mestom Spišská Nová Ves 2019

Mesto Spišská Nová Ves pozýva na XXIX. ročník Večerného behu mestom Spišská Nová Ves, ktorý usporiada v spolupráci s Komisiou športu pri MsZ, Centrom voľného času a športovými klubmi mesta.
Otvorenie Večerného behu mestom 2019 sa...

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 21 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že voľby do Európskeho parlamentu sa na základe
rozhodnutia...

Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves s. r. o., so sídlom Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves ako zakladateľ obchodnej spoločnosti mesta Spišská Nová Ves – Lesy mesta Spišská Nová Ves s. r. o., so sídlom Novoveská cesta 9304/28, 053 31 Spišská Nová Ves -...

Pozvánka na zasadnutie mestských výborov

MsV č. 3 - Ferečekovce, 27. 5. 2019 o 17.30 h

POZVÁNKA NA PORADENSKÉ DNI PRE ZAMESTNÁVATEĽOV, 20. - 24. 5. 2019

v Sociálnej poisťovni na tému: Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou a ako im predchádzať

Upozornenie na prerušenie distribúcie elektriny - máj, jún 2019

V nasledujúcom termíne a čase je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území nášho mesta:

Mobilná aplikácia Turistický sprievodca mestom Spišská Nová Ves