Dnes je 24.10.2020, meniny má Kvetoslava
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová Ves > Elektronické služby

Elektronické služby

Čo všetko potrebujem, ak chcem komunikovať s úradmi elektronicky?

 • vlastniť občiansky preukaz s elektronickým čipom aktivovaný aj na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 • vlastniť a mať nainštalovanú čítačku občianskych preukazov a v počítači nainštalovaný príslušný softvér na prihlasovanie (eID klient), balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) a ovládač na čítačku kariet.
  Softvér je dostupný tu: Na stiahnutie

Čo sú elektronické schránky a na čo ich môžem využívať?

Elektronická schránka v procese komunikácie občana a podnikateľa s úradmi slúži na elektronické doručovanie úradných rozhodnutí, notifikácií a iných správ od orgánov verejnej moci. Doručenie úradného rozhodnutia do elektronickej schránky má rovnaké právne účinky ako doručenie rozhodnutia v listinnej podobe do vlastných rúk klasickou poštou. Na to, aby vám mohol orgán verejnej moci doručiť do elektronickej schránky úradné rozhodnutie, musí byť vaša elektronická schránka aktivovaná na doručovanie.

Elektronické služby mesta:

 1. Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
 2. Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 3. Prenájom hrobového miesta
 4. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa  
 5. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie  
 6. Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty
 7. Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
 8. Všeobecná agenda - všetky ostatné podania, ktoré nespadajú pod vyššie uvedené služby