VZN 4 2020 o určení ulice v meste Spišská Nová Ves