VZN 1 2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Nová Ves