VZN 5 2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves - dokument pdf