VZN 3 2017 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves