VZN 1 2016 o organizácii miestneho referenda na území mesta Spišská Nová Ves