Športové podujatie

Vybavuje:

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves, 1. poschodie, oddelenie školstva

 

 

Postup:

Oznámenie o konaní športového podujatia je potrebné doručiť na vyššie uvedenú adresu najmenej:

a)       10 dní pred začiatkom podujatia

b)       15 dní pred začiatkom podujatia, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie

c)       30 dní pred začiatkom podujatia, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia

 
Verejným športovým podujatím sa v zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. rozumie:


Organizátor podujatia:

o    10 dní pred začiatkom podujatia
o    15 dní pred začiatkom podujatia, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie
o    30 dní pred začiatkom podujatia, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia

V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote.

Tlačivo: