2013

Rozpočet mesta 2013 - 2015

schválený uznesením č. 269/2012 na zasadnutí MsZ Spišská Nová Ves 17. 12. 2012

1. zmena rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

2. zmena rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

3. zmena rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2013

Plnenie rozpočtu a monitorovacia správa za 1. polrok 2013