2011

Rozpočet mesta 2011 - 2013

Rozpočet mesta Spišská Nová Ves na roky 2011 - 2013

 
2. zmena rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves na rok 2011
 
       3. zmena rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2011