Umiestnenie atrakcií

Vybavuje:

Ing. Marcela Baluchová, tel. 053/4176 627, marcela.baluchova(at)mestosnv.sk

Žiadosť na umiestnenie technicko-zábavného zariadenia je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu:

Mestský úrad
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
052 01 Spišká Nová Ves

Potrebné doklady: