2013

Hlasovanie z 20. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 12. 12. 2013
(dokument PDF, veľkosť 110 kB)

Hlasovanie z 19. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 26. 9. 2013
(dokument PDF, veľkosť 90 kB)

Hlasovanie z 18. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 1. 8. 2013
(dokument PDF, veľkosť 67 kB)

Hlasovanie z 17. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 28. 6. 2013
(dokument PDF, veľkosť 106 kB)

Hlasovanie z 16. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 24. 4. 2013
(dokument PDF, veľkosť 104 kB)

Hlasovanie z 15. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 28. 2. 2013
(dokument PDF, veľkosť 93 kB)