2012

Hlasovanie z 14. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 17. 12. 2012
(dokument PDF, veľkosť 125 kB)

Hlasovanie z 13. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 11. 10. 2012
(dokument PDF, veľkosť 84 kB)

Hlasovanie z 12. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 12. 7. 2012
(dokument PDF, veľkosť 108 kB)

Hlasovanie z 11. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 7. 6. 2012
(dokument PDF, veľkosť 97 kB)

Hlasovanie z 10. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 12. 4. 2012
(dokument PDF, veľkosť 98 kB)

Hlasovanie z 9. zasadnutia MsZ,
konaného dňa 22. 2. 2012
(dokument PDF, veľkosť 93 kB)