Predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch

Vybavuje:

Oddelenie vnútornej správy, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1


Ing. Miroslav Krotký
, tel. 053/41 52 242, miroslav.krotky(at)mestosnv.sk

Oddelenie správy majetku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1