Rybársky lístok

Rybársky lístok - vydanie

Vybavuje:

Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí
Štefánikovo námestie 1
prízemie,
č. dv. 116 A

Ako vybaví rybársky lístok (ďalej len RL) občan mesta SNV

Potrebné doklady:

Poplatok podľa platnosti rybárskeho lístka:                        

Lehota vybavenia:

Oslobodenie od poplatku:

  1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
  2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.