MHD

V súvislosti s rekonštrukciou Duklianskej ulice dochádza k zmenám cestovných poriadkov  MHD, a to liniek č. 1, 4, 10, 14, 15 MHD od 10. 4. 2021.