2009

Hlasovanie z 13. mimoriadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 22. 12. 2009
(dokument PDF, veľkosť 72 kB)

Hlasovanie z 25. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 10. 12. 2009
(dokument PDF, veľkosť 94 kB)

Hlasovanie z 24. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 19. 11. 2009
(dokument PDF, veľkosť 100 kB)

Hlasovanie z 23. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 24. 09. 2009
(dokument PDF, veľkosť 101 kB)

Hlasovanie z 11. mimoriadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 10. 09. 2009
(dokument PDF, veľkosť 76 kB)

Hlasovanie z 21. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 18. 06. 2009
(dokument PDF, veľkosť 98 kB)

Hlasovanie z 20. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 23. 04. 2009
(dokument PDF, veľkosť 127 kB)

Hlasovanie z 19. riadneho zasadnutia MsZ,
konaného dňa 19. 02. 2009
(domunet PDF, veľkosť 93 kB)