Klub mládežníckych športov

Štatutárny zástupca: Miloš Ogurčák
E-mail: milos.ogurcak@boardlife.sk
Tel. č.:
0910 598 950

Klub mládežníckych športov (KMŠ) je nezisková organizácia zaoberajúca sa rozvojom skateboardingovej scény prevažne na území mesta Spišská Nová Ves. Od roku 2003, kedy klub vznikol, sa však jeho pôsobnosť rozrástla aj do širšieho okolia mesta a klub aktívne spolupracuje na takmer každej skateboardingovej akcii na Slovensku. Štatutárny zástupca klubu je tiež hlavným koordinátorom Slovenského pohára v skateboardingu, ktorý vo svojom programe má zaradenú aj Spišskú Novú Ves.

Skatepark

Areál Futbalového štadióna na Ul. Ing. Kožucha

História skateparku siaha do roku 2004, kedy mesto vyčlenilo prvú plochu určenú pre mládež zaoberajúcu sa alternatívnymi športmi. Odvtedy sa skatepark presunul na kvalitnejšiu plochu. Každým rokom v ňom pribúdajú nové prekážky.

Krúžok skateboardingu

Po vzore kežmarských skateboardistov si KMŠ pre najmladších záujemcov o skateboarding prichystal v spolupráci s Centrom voľného času ADAM na Levočskej ul. 14 v Sp. Novej Vsi krúžok, v ktorom sa záujemcovia postupne oboznamujú so skateboardingovými základmi. 

Streetballové turnaje

Ďalšou výraznou aktivitou KMŠ je organizácia streetballových turnajov v priestoroch skateparku - na ploche streetballového ihriska v areáli Futbalového štadióna.

Darujte 2 % z dane Klubu mládežníckych športov! 

Podporte naše aktivity. Viac informácií tu »

Ďakujeme!