Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Ukončené projekty mesta

Projekty

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov Spišská Nová Ves IS - vodovod a kanalizácia v lokalite Červený jarok v Spišskej Novej Vsi Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj Modernizácia sedadiel – Kino Mier ZEBRA - Zodpovedne eliminujeme bezpečnostné riziká u aktérov cestnej premávky v našom meste Regenerácia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves Rekonštrukcia a obnova zariadení sociálnej starostlivosti v Spišskej Novej Vsi - DD a ZOS Stavebné úpravy – modernizácia ZŠ Nejedlého ul. Spišská Nová Ves Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Nad Medzou za účelom zníženia energetickej náročnosti a skvalitnenia vzdelávacieho procesu Modernizáciou školy k efektívnejšiemu vyučovaniu - ZŠ Levočská Modernizáciou ZŠ na Ul. Ing. Kožucha za účelom zlepšenia energetickej bilancie a predĺženia technickej životnosti budovy Skvalitnenie vzdelávacích podmienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Komenského ul., Spišská Nová Ves Výstavba a zriadenie Multifunkčného energetického a baníckeho centra – Dom bezhraničného priateľstva 7 základných škôl Mesta Spišská Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne v reforme školstva - 7DEM s, r, o Bezpečnostná retiazka Obnova audiovizuálnej techniky Kino Mier v Spišskej Novej Vsi

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.