Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Cirkev

Hľadám info

Rímskokatolícke bohoslužby

Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
Nedeľa: 8.00, 9.15, 10.30, 18.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 6.45, 12.00, 18.30 h
Prvopiatkový týždeň: 6.45, 18.00 hod. (pon - so)
Mimo prvopiatkového týždňa: 6.45 h (pon - so), 18.00 h (pia a so)       

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (malý)
Nedeľa: 6.00, 7.30, 9.00 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 6.00, 17.00 h
Prvopiatkový týždeň: 6.00 h (pon - so), 16.30 h (pia za účasti detí)
Mimo prvopiatkového týždňa: 6.00 h (pon - so), 18.00 h (pon - št), 16.30 h 
(piatok za účasti detí), 18.30 h (piatok pre mládež)

Sídlisko MIER - Kino Mier
Nedeľa: 8.00, 9.15, 10.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 17.00 h
Prvopiatkový týždeň: 17.00 h (utorok)
Mimo prvopiatkového týždňa: 17.00 h (utorok)

Novoveská Huta - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Nedeľa: 10.30 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 18.00 h
Prvopiatkový týždeň: 18.00 h (utorok, štvrtok, piatok)
Mimo prvopiatkového týždňa: 18.00 h (utorok a štvrtok)

Ferčekovce 
Nedeľa: 9.15 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 18.00 h
Prvopiatkový týždeň: 18.00 h (pon, str, pia)
Mimo prvopiatkového týždňa: 18.00 h (pon a str)

Domov dôchodcov
Nedeľa: 9.15 h
Prikázané sviatky (počas týždňa): 9.15 h

Nemocnica
V sobotu s nedeľnou platnosťou o 16.00 h
Viac informácií nájdete na    www.fara.sk/snv


Svätyňa Božieho Milosrdenstva, sídlisko Západ

Nedeľa: 9.00, 10.30 (pre deti), 15.30, 19.00 h
Pondelok - sobota: 15.30, 18.30 h
Každý deň je o 15.00 h pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu
Vždy v utorok a stredu o 16.00 h je polhodinová adorácia Sviatosti Oltárnej
a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Každý štvrtok 16.00 - 19.00 hod. je Vyloženie Sviatosti Oltárnej
a vysluhovanie sviatosti zmierenia
Vždy od 1. - 9. dňa v mesiaci je svätá omša o 15.30 hod. obetovaná za ctiteľov
Božieho Milosrdenstva a dobrodincov
Viac informácií nájdete na www.rimkat-smizany.com

Evanjelické bohoslužby

Evanjelický kostol: nedeľa: 9.00 h
Evanjelický kostol Smižany: nedeľa: 10.30 h

Viac informácií nájdete na      www.ecavsnv.sk

Gréckokatolícke bohoslužby

Chrám Premenenia Pána, Letná ul. 79
pondelok - piatok: 16.30 h
sobota: 8.00 h
nedeľa: 10.00 h
Aktuálne zmeny nájdete na      www.grkatsnv.sk ​​​​​​​

Pravoslávne bohoslužby

Chrám sv. Klimenta Ochridského, Zimná ul. 74
streda a piatok: 8.00, 18.00 h (v zime 17.00 h)
sobota: 18.00 h (v zime 17.00 h)
nedeľa: 7.30, 9.00, 18.00 h (v zime 17.00 h)
sviatky: ako v nedeľu

Duchovný správca: ThDr. Štefan Pružinský PhD.
Kontakt: 053/448 92 86
Viac informácií nájdete na      www.pravoslaviesnv.sk

Cirkev bratská

bohoslužby každú nedeľu o 9.30 a štvrtok o 18.00 h
Adresa: Kukučínova 1, 053 11 Smižany
E-mail:      martin@cbpo.sk
Mobil: 0905 428 738

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Sála Kráľovstva - Jehovoví svedkovia, Chrapčiakova 448/40

Slovenský jazyk:
streda: 17.45 h
štvrtok: 18.15 h
nedeľa: 9.30, 17.15 h

Slovenský posunkový jazyk:
streda: 17.45 h
nedeľa: 9.30 h

Rómsky jazyk:
utorok: 18.00 h
nedeľa: 13.00 h
Viac informácií nájdete na      www.jw.org/sk

Cirkev adventistov siedmeho dňa

Školská 440/22
Spišská Nová Ves
Bohoslužby: každú sobotu od 9.30 h
 ​​​​​​webová stránka:  www.spisskanovaves.casd.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.