Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Testovanie na Covid 19

Hľadám info
Platné opatrenia pre Spišskú Novú Ves tu>>

Košický samosprávny kraj zabezpečil očkovanie: 
15. 10. 2021 v OC Madaras, interiér
9.00 – 17.00 vakcína Janssen (prestávka 12.30 - 13.00)

Antigénové testovanie:

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 
člen siete nemocníc Svet zdravia
Jána Jánskeho 1, SNV

Mobilné odberové miesto - antigénové testovanie,  AG MOM:
Od 24. 8. 2021 vykonáva Ag testovanie pre občanov ako SHM v sume 5 €.

Otváracie hodiny  
pondelok – piatok:       7.30 - 15.30 h
sobota a nedeľa:          7.30 - 11.30 h
Cez sviatky Ag MOM zatvorená.
Posledný odber vykonáva 15 minút pred ukončením otváracích hodín.

Pozn.: Na testy sa  nie je potrebné objednávať.
​​​​​​​
Cena:  5

Mobilné odberové miesto na Sídlisku gen. Svobodu (Tarča)
Lipová 20

Od 2. 7. 2021 pokračuje tiež testovanie v MOM-ke Antigénovými testami  na sídlisku Tarča, Lipová 20, SNV (pri OC Družba z bočnej strany budovy).
Od 12. 7. 2021 
sa na tomto mieste môžete dať otestovať už  aj PCR testami ako samoplatca, ale aj s indikáciou od lekára zadarmo  (preplatí zdravotná poisťovňa).

Otváracie hodiny
pondelok - piatok:    8.00 - 13.00 h
​​​​​​​sobota:                        9.00 - 13.00 h
nedele po telefonickom dohovore

​​ Bez objednania a bez čakania.
V prípade potreby  akútneho otestovania po pracovnej dobe je možné dať sa otestovať po telefonickom dohovore  na t. č.: 0910 972 574.

Cena antigénového testu: 
10 €,
certifikát aj v anglickom alebo nemeckom jazyku + SMS
​​​​​​​
​​​​​​​Cena PCR testu: 65 €

Testovania v Multicentre,  Nábrežie Hornádu 14 

Od pondelka 12. 7. 2021 opäť spustené AG testovanie a od stredy 14. 7. 2021 aj PCR testovanie 
Cena AG testu: 10 € (v cene je aj potvrdenie v anglickom jazyku)
Cena PCR testu: 50 €

Otváracie hodiny testovania v Multicentre, Nábrežie Hornádu 14: 
pondelok - piatok  8.00 - 12.00 h * 12.30 - 16.30 h (posledný odber o 16.15 h)

Testovanie bude prebiehať aj bez objednania.
V prípade otázok nás kontaktujte:  0940 603 766 

Termín si môžete rezervovať tu: ​​​​​​​ https://www.mepos.sk/testovanie/

Testovanie PCR testami na COVID-19 v Sp. Novej Vsi

        V spišskonovoveskej nemocnici naďalej prebieha   odber vzoriek pre PCR vyšetrenie ochorenia Covid-19. Nemocnica je však len realizátorom odberu pre pacienta, požiadavky pre odber organizuje naďalej Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

        Testovanie už aktuálne prebieha každý pracovný deň pondelok - piatok v dopoludňajších hodinách aj s navýšením dennej kapacity odberového miesta. Potrebu navýšenia môže vedenie nemocnice vždy naďalej realizovať na požiadanie NCZI, ktoré odbery organizuje. Nemocnica je pripravená kedykoľvek navýšiť počet odberových dní i predĺžiť prevádzku mobilného odberového miesta podľa potreby regiónu. Riadi sa pri tom požiadavkou NCZI. 

        Na mobilnom odberovom mieste v Spišskej Novej Vsi je možné realizovať odber iba u:

        pacienta, ktorý má pridelený platný COVID-PASS,  teda cez aplikáciu NCZI 
        na stránke korona.gov.sk formulár môže vypísať pacient, praktický lekár, prípadne môže Covid-19-pass prideliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
        ​​​​​​​samoplatcu, 
         ktorý využije platný formulár 
        na stránke spoločnosti Alpha medical -   lab.online ,

        priamo na mieste jedine  v prípade tzv. „osobitého zreteľa”,  to znamená pacient s evidentnými známkami ochorenia Covid-19, ktorý nemá prístup k praktickému lekárovi. Cieľom takejto možnosti je zabezpečiť prístup k vyšetreniu pre pacientov, ktorí by mohli byť šíriteľmi ochorenia, avšak nemajú možnosť kontaktovať praktického lekára (napr. bezdomovci).

        Vzorky samoplatcov sú organizované a vyšetrované prostredníctvom spoločnosti Alpha medical. Nemocnica je opätovne výlučne realizátorom odberov. Všetky informácie prehľadne poskytuje spoločnosť Alpha medical na stránke   lab.online .   Cena testu pre samoplatcu je aktuálne 49 eur.

        MUDr. Martin Šimo, MBA, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi

        Čo robiť v prípade ochorenia COVID-19

               ​​​​​​​ ČO SI KÚPIŤ NA DOMA Z LEKÁRNE:
               - Oxymeter na meranie hladinu kyslíka v krvi (saturácia)
                  Merať na viacerých prstoch, opakovane a v pokoji. Pozor, môže vykazovať zlé meranie pri dlhých nechtoch, pri laku na nechty a slabých bater­kách.
               - Tlakomer - vždy si urobte 3 merania a z 2. a 3. urobte priemer.
               - Teplomer
               - Vitamíny - denné dávky po konzul­tácii s lekárom
               Po jedle:
               Vitamín C / 2 g u infiko­vaného (rozdelené do 2 - 3 dávok),  ako prevencia 1 g (rozdelené do 2 dávok)
               Vitamín D / 1 000 IU
               Zi­nok / 15 - 25 mg - 1x denne

               DOMÁCA LIEČBA, LIEKY DOSTUPNÉ Z LEKÁRNE:
               - V maximálnej miere dodržujte karanténu.
               - Psychika je dôležitá (tre­ba sa upokojiť).
               - Pri bolesti hrdla podávať kvapky/tabletky na bolesť hrdla.
               - Pri miernom kašli kvapky alebo sirup na vykašliavanie.
               - Pri nádche sprej do nosa, pri teplote Paralen/Acylpyrin a iné...
               - Pozor, dôležité je piť veľmi veľa tekutín a konzumovať ľahkú stravu.
               - Potrebné sú vitamíny a podpora imunity. 
               Všetky voľne dostupné lieky vždy len po kon­zultácii s lekárnikom alebo lekárom.

               KEDY URČITE KONTAKTOVAŤ LEKÁRA:
               - teplota nad 38 °C trvá viac ako 3 dni
               - pri boles­ti na hrudníku pri kašli
               - zhoršujúce sa dýchanie
               - keď začnete menej prijí­mať stravu a tekutiny, keď začnete menej močiť
               - keď vám nezaberajú lieky z lekárne

               KEDY VOLAŤ 112:
               - keď máte pri bežných aktivitách nedostatok vzduchu (telefonovanie, cesta na WC)
               - pri tlaku na hrudi
               - keď vykašliavate krv, máte modré pery, ste bledý
               - keď oxymeter opakova­ne ukazuje hodnotu pod 92 % (ráno hneď po pre­budení môže byť saturá­cia nižšia, preto merať s časovým odstupom a po rozdýchaní)

               ČO ROBIŤ PO LIEČBE:
               - pri ukončení karantény/PN treba lekárovi pove­dať všetky pretrvávajúce príznaky (kašeľ, slabosť, a pod.)
               - vždy podľa priebehu (ťažký, stredný) choroby a po dohode s lekárom sa určí rekonvalenscencia
               U rizikových (najmä príznakových) paci­entov (viaceré ocho­renia súčasne, obezi­ta, sklon k zvýšenej zrážanlivosti krvi a ďalšie) je vhodné po konzultácii s ošetruj­úcim lekárom urobiť rozbor krvi (parame­tre zrážania a iné).

               DÔLEŽITÉ ZÁSADY:
               Vždy si píšte poznámky o zdravotnom stave pre lekára a RZP:
               - teplota (2x denne)
               - saturácia (2 - 3x denne) – meranie oxymetrom
               - tlak a pulz (2x denne)
               Majte pripravený zoznam liekov, ktoré uží­vate (aj voľnopredajných).

               DUŠEVNÁ POHODA
               - nebáť sa rozprávať o pro­blémoch s rodinou
               - stále vetranie a dýchanie čers­tvého vzduchu cez okno, na balkóne
               - v rámci rodiny stála kontrola starších, komu­nikácia a pomoc

               Pripravené v spolupráci s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo
               zdroje obr.: https://www.freepik.com/vectors/heart macrovector, vector_ corp vector_corp

               ​​​​​​​