Nadpis H2

KOMISIA MEDIÁLNA


Predseda:

Mgr. Marek Baláž


Členovia:

Mgr. Peter Bednár

Oliver Búza


Adnan Akram

Mgr. Monika Tkáčová

Gestor za MsÚ: Edita Gondová
Zapisovateľ: Edita Gondová  

 

KOMISIA FINANČNÁ


Predseda:

Mgr. Rastislav Javorský


Podpredseda:

Ing. Ľubomír Pastiran


Členovia:

Mgr. Andrej Cpin

RNDr. Ladislav Ruttkay


Mgr. Peter Bednár

MUDr. Alena Pekarčíková


PhDr. Michal Semeš

Ľuboš Šuca

Gestor za MsÚ: Ing. Iveta Topoliová
Zapisovateľ: Ing. Iveta Topoliová          KOMISIA SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁPredseda:

MUDr. Alena Pekarčíková


Podpredseda:

Ľuboš Šuca


Členovia:

Mgr. Mária Petrušková

MUDr. Iveta Fulková


Viktor Pamula

Ing. Vladimír Gbúrik


Bc. Ing. Janka Brziaková

MUDr. Peter Zelený, MPH, MBA

Gestor za MsÚ: Ing. Júlia Jančurová
Zapisovateľ: Mgr. Iveta Ondrejčíková


KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ
FUNKCIONÁROV MESTA

Predseda:


PhDr. Ján Volný, PhD.

SMER-SDPodpredseda:


Adnan Akram -  SPOLUČlenovia:


Mgr. Andrej Cpin - KDHMUDr. Alena Pekarčíková -  SaS
Ľuboš Šuca -  SME RODINAMUDr. Peter Zelený, MPH, MBA -  SNS
PaedDr. Dávid Demečko, PhD. - HLAS - SD 


 


KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ENERGETIKY, BEZPEČNOSTI A CESTOVNÉHO RUCHU

 Predseda:

Mgr. Peter Bednár


Podpredseda:

Oliver Búza


Členovia:

JUDr. Ing. Igor Geletka

Ing. Anna Marhefková


Mgr. Ľubica Bednárová

Ing. Ladislav Lučivjanský


Ing. Jozef Perháč

Ing. Branislav Rusiňák

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Hamrák, Ing. Štefan Pohly, Mgr. Ľubomír Chroust, Ing. Jana Barbuščáková
Zapisovateľ: Ing. Jana Barbuščáková   


KOMISIA ŠKOLSTVA


Predseda:

Mgr. Jozef Kačenga


Podpredseda:

Ing. Vladimír Jančík


Členovia:

RNDr. Ladislav Ruttkay

Mgr. Judita Iľašová


Mgr. Mariana Kacvinská

Mgr. Miriam Nevyjelová


Mgr. Jana Marcinčinová

Ing. Mária Hvizdošová

Gestor za MsÚ: Ing. Dana Mrnková
Zapisova teľ: Ing. Eva ŠtubňováKOMISIA ŠPORTUPredseda:

Oliver Búza


Podpredseda:

Mgr. Peter Potenga


Členovia:

MUDr. Iveta Fulková

Mgr. Rastislav Javorský


Dušan Hrebík

Mgr. Marek Baláž


Mgr. Július Straka

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

Gestor za MsÚ: Ing. Dana Mrnková
Zapisovateľ: Ing. Dana Mrnková


KOMISIA KULTÚRY


Predseda:

Mgr. Monika Tkáčová


Podpredseda:

Magdalena Kráľová


Členovia:

Mgr. Marek Baláž

Adnan Akram


MUDr. Iveta Fulková

Mgr. Mária Hollaarová


PhDr. Soňa Sventeková

Martin Bartoš

Gestor za MsÚ: Ing. Jana Barbuščáková
Zapisovateľ: Ing. Jana Barbuščáková


KOMISIA VÝSTAVBY, DOPRAVY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ROZVOJA MESTA


Predseda:

Ing. Jozef Gonda


Podpredseda:

JUDr. Ing. Igor Geletka


Členovia:

Mgr. Andrej Cpin

RNDr. Ladislav Ruttkay


Mgr. Rastislav Javorský

Ing. Radomír Habas


Ing. Oskár Gonda

PaedDr. Branislav Tkáč, MBA

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa, Ing. arch. Katarína Leskovjanská, Ing. Darina Paveleková
Zapisovateľ: Ing. Tadeáš Biskup