Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zoznam komisií

Komisie pri MsZ

KOMISIA MEDIÁLNA


Predseda:

Mgr. Marek Baláž


Členovia:

Mgr. Peter Bednár

Oliver Búza


Adnan Akram

Mgr. Monika Tkáčová

Gestor za MsÚ: Edita Gondová
Zapisovateľ: Edita Gondová  

 

KOMISIA FINANČNÁ


Predseda:

Mgr. Rastislav Javorský


Podpredseda:

Ing. Ľubomír Pastiran


Členovia:

Mgr. Andrej Cpin

RNDr. Ladislav Ruttkay


Mgr. Peter Bednár

MUDr. Alena Pekarčíková


PhDr. Michal Semeš

Ľuboš Šuca

Gestor za MsÚ: Ing. Iveta Topoliová
Zapisovateľ: Ing. Iveta Topoliová          KOMISIA SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁPredseda:

MUDr. Alena Pekarčíková


Podpredseda:

Ľuboš Šuca


Členovia:

Mgr. Mária Petrušková

MUDr. Iveta Fulková


Viktor Pamula

Ing. Vladimír Gbúrik


Bc. Ing. Janka Brziaková

MUDr. Peter Zelený, MPH, MBA

Gestor za MsÚ: Ing. Júlia Jančurová
Zapisovateľ: Mgr. Iveta Ondrejčíková


KOMISIA PRE OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ
FUNKCIONÁROV MESTA

Predseda:


PhDr. Ján Volný, PhD.

SMER-SDPodpredseda:


Adnan Akram -  SPOLUČlenovia:


Mgr. Andrej Cpin - KDHMUDr. Alena Pekarčíková -  SaS
Ľuboš Šuca -  SME RODINAMUDr. Peter Zelený, MPH, MBA -  SNS
PaedDr. Dávid Demečko, PhD. - HLAS - SD 


 


KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ENERGETIKY, BEZPEČNOSTI A CESTOVNÉHO RUCHU

 Predseda:

Mgr. Peter Bednár


Podpredseda:

Oliver Búza


Členovia:

JUDr. Ing. Igor Geletka

Ing. Anna Marhefková


Mgr. Ľubica Bednárová

Ing. Ladislav Lučivjanský


Ing. Jozef Perháč

Ing. Branislav Rusiňák

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Hamrák, Ing. Štefan Pohly, Mgr. Ľubomír Chroust, Ing. Jana Barbuščáková
Zapisovateľ: Ing. Jana Barbuščáková   


KOMISIA ŠKOLSTVA


Predseda:

Mgr. Jozef Kačenga


Podpredseda:

Ing. Vladimír Jančík


Členovia:

RNDr. Ladislav Ruttkay

Mgr. Judita Iľašová


Mgr. Mariana Kacvinská

Mgr. Miriam Nevyjelová


Mgr. Jana Marcinčinová

Ing. Mária Hvizdošová

Gestor za MsÚ: Ing. Dana Mrnková
Zapisova teľ: Ing. Eva ŠtubňováKOMISIA ŠPORTUPredseda:

Oliver Búza


Podpredseda:

Mgr. Peter Potenga


Členovia:

MUDr. Iveta Fulková

Mgr. Rastislav Javorský


Dušan Hrebík

Mgr. Marek Baláž


Mgr. Július Straka

PaedDr. Dávid Demečko, PhD.

Gestor za MsÚ: Ing. Dana Mrnková
Zapisovateľ: Ing. Dana Mrnková


KOMISIA KULTÚRY


Predseda:

Mgr. Monika Tkáčová


Podpredseda:

Magdalena Kráľová


Členovia:

Mgr. Marek Baláž

Adnan Akram


MUDr. Iveta Fulková

Mgr. Mária Hollaarová


PhDr. Soňa Sventeková

Martin Bartoš

Gestor za MsÚ: Ing. Jana Barbuščáková
Zapisovateľ: Ing. Jana Barbuščáková


KOMISIA VÝSTAVBY, DOPRAVY A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ROZVOJA MESTA


Predseda:

Ing. Jozef Gonda


Podpredseda:

JUDr. Ing. Igor Geletka


Členovia:

Mgr. Andrej Cpin

RNDr. Ladislav Ruttkay


Mgr. Rastislav Javorský

Ing. Radomír Habas


Ing. Oskár Gonda

PaedDr. Branislav Tkáč, MBA

Gestor za MsÚ: Ing. Peter Susa, Ing. arch. Katarína Leskovjanská, Ing. Darina Paveleková
Zapisovateľ: Ing. Tadeáš Biskup

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.