Dnes je 25.08.2019, meniny má Ľudovít
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazyInformátor > Redakcia

Redakcia

Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves 

Vydavateľ:

Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

Registrácia:

č. 5/91 zo dňa 15. 11. 1991
vydaná Okresným úradom v Spišskej Novej Vsi, právnym oddelením

Evidenčné číslo:

        MK SR - EV 3527/09

Vedúca redakčnej rady:

Ing. Andrea Jančíková

Redakčná rada:

Ing. Marcela Baluchová
Bc. Viera Nováková
Tomáš Repčiak
Ing. Iveta Machovská
Miloslav Bdžoch

Patrik Petruška

 

Adresa redakcie:

Mestský úrad - Radnica
Radničné námestie č. 7

I. poschodie vpravo
052 70  Spišská Nová Ves

Telefón, e-mail:

053/417 66 13, andrea.jancikova(at)mestosnv.sk,
053/417 66 27, marcela.baluchova(at)mestosnv.sk
053/417 66 22, viera.novakova(at)mestosnv.sk
053/417 66 24, tomas.repciak(at)mestosnv.sk

Redakčná uzávierka:

15. deň v kalendárnom mesiaci

V prípade, že deň redakčnej uzávierky pripadne na víkend (sobotu, nedeľu), sviatok alebo deň pracovného pokoja - posledným dňom na podanie podkladov je najbližší skorší pracovný deň.

Náklad:

13 700 výtlačkov

Sadzba, grafická úprava:

        
Ivan Sokolský

Výroba, tlač:

PRO GRUP, s. r. o., Spišská Nová Ves