Dnes je 13.08.2020, meniny má Ľubomír
Mesto Spišská Nová Ves

Veľký Folkmár

Zostavil: Marián Jančura, 2009.

História baníctva

V priestore Veľkého Folkmára sú známe tri lokality sedimentárnych Fe rúd, ktoré sa v rokoch 1906-1910 čiastočne ťažili. Hematitové ložisko sa viaže na kremité brekcie fácie verukána, ktorých tmel tvorí prevažne hematit a iba vo veľmi malej miere je ílovito-kremitý. Zrudnenie lokality Švablica je v podloží vápencovo-dolomitickej synklinálne ohnutej kryhy s celkovým sklonom na JJV. Podložie tvoria bridlice verfénskej fácie. Mocnosť ložísk je premenlivá, na okrajoch vápencovo-dolomitickej trosky má 20-30 m, smerom pod dosku stráca na mocnosti. Zrudnená poloha má drobovo-brekciovitú povahu. Tmel je kremitý, kremito-ílovitý a hematitický. Hlavným minerálom je hematit.