Dnes je 26.02.2020, meniny má Viktor
Mesto Spišská Nová Ves

Krompachy

Zostavil: Marián Jančura, 2008.

História baníctva

Hornatý terén okolia mesta Krompachy je bohatý na žily medených a železných rúd, ktoré ťažili banskí ťažiari už od stredoveku. V 19. a 20. storočí sa pôvodne banícke mesto vyprofilovalo na významné stredisko železného a medeného hutníctva a železiarstva. Prvá zmienka o osade Krumpach pochádza z nedochovanej donačnej listiny kráľa Bélu IV. z roku 1264. Za prvý hodnoverný písomný doklad o existencii Krompách sa považuje listina kráľa Ladislava IV. z roku 1282. Mestský charakter nadobudli Krompachy v 14..storočí, keď im kráľ Ľudovít I. v roku 1348 udelil trhové privilégia. Mesto malo charakter zemepánskeho mesta, podriadeného Spišskému hradu (v 16. storočí šľachticom z rodu Thurzovcom, od roku 1693 Csákyovcom). Počas éry Thurzovcov v roku 1574 Daniel Gundelfinger postavil v Krompachoch tri vysoké tzv. slovenské pece. V 16.storočí sa do Krompách nasťahovalo viacero šľachtických a bohatých kupeckých rodín, čo bol dôvod na vytvorenie samostatného administratívneho celku. Dôležitým medzníkom bol rok 1602. Po dohode so zemepánom bola poddanská práca mestských obyvateľov nahradená odvádzaním poplatkov. Odvtedy sa Krompachy považovali za slobodné kráľovské mesto. V 17.storočí mali partikulárne banské práva a vlastného banského majstra. V 18.storočí sa Krompachy uvádzajú ako banské mestečko s baňami na dobývanie železnej rudy a s trhoviskom. V roku 1804 tu postavili železiareň s vysokou pecou a skujňovacou vyhňou. Neskôr v roku 1841 spišský podnikateľ L.Tangous založil na Starej Maši novú železiareň. Rozkvet krompašského priemyslu však nastal až v druhej polovici 19. storočia, keď na tradíciu miestneho železiarstva nadväzuje kapitálovo silná Krompašská železiarska spoločnosť. V roku 1897 postavila jej nástupkyňa Krompašsko-pohornádska železiarska spoločnosť modernú železiareň, technologicky najdokonalejšiu a najväčšiu v Uhorsku. Kríza po prvej svetovej vojne viedla k obmedzeniu činnosti a nakoniec úplnému zastaveniu fabriky v roku 1923. Po druhej svetovej vojne sa obnovil miestny priemysel, pričom hutníctvo sa orientovalo na meď. V súčasnosti pokračuje v hutníckej tradícii spoločnosť Kovohuty, a. s., Krompachy, založená v roku 2000, ktorá je jediným slovenským výrobcom rafinovanej medi a medeného drôtu.

Ložiská nerastov

Na juh od Krompach sa vyskytujú viaceré drobnejšie žily sideritu s pripovrchovým vývojom barytu (Krížová studňa, Plejsy, Anton, Valentín, Klement, Oskar, Otokár). Krompachy sú význačnejšie ako stredisko hutníctva a spracovania kovov.

Pamiatky

Výskyt väčšieho množstva technických pamiatok po hutníckych závodoch.

Zdroje

Grecula, P. a kol.: Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Geokomplex Bratislava, 1995
Kropilák a kol.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť, 1978