Dnes je 21.04.2019, meniny má Ervín
Mesto Spišská Nová Ves

AKCIE

Z neznámeho sveta jaskýň, výstava František Miháľ

Barborské slávnosti na Spiši

Barborské slávností na Spiši pozostávali z dvoch častí.

Zborový spev a stovka návštevníkov zaplnili dňa 25. novembra 2015 priestory koncertnej sály Reduty, kde Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi pripravilo  regionálnu súťažnú prehliadku speváckych zborov „Spišské zborové dni“. Súťažilo sa aj o získanie putovnej baníckej karbidky Baníckeho spolku Spiš.

O priazeň divákov sa uchádzali 4 spevácke zbory:

  • Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia, OZ Spišská Nová Ves
  • Spevácky zbor pri Baníckom spolku Spiš, Spišská Nová Ves
  • Dievčenský spevácky zbor Iuventus pedagogica, Levoča
  • Miešaný spevácky zbor Cantus Villa Nova, Spišská Nová Ves

Bronzové pásmo získal: Spevácky zbor pri Baníckom spolku Spiš, Spišská Nová Ves, ktorý po tretíkrát získal i putovnú banícku karbidku.

3. 12. 2015 v koncertnej sále Reduty konal sa 8. Slávnostný šachtág Baníckeho spolku Spiš, v súlade s Pivným zákonom..

Program slávnosti:

  • Banícka ofera
  • Svätenie piva
  • Skok cez kožu
  • Odovzdanie vyznamenania a ocenení
  • Spoločenské posedenie a večera

Slávnostný šachtág 2015 sa konal vo výbornej atmosfére, ktorú spevácky úspešne dotváral  Spevácky zbor pri Baníckom spolku Spiš.

Skoku cez kožu sa zúčastnili: p. Anna Nemčíková, dlhoročná primátorka Gelnice, dnes prednostka MsÚ Krompachy a Stanislav Gonda, ŠGÚDŠ RC Spišská Nová Ves.

Na návrh BSS bola Ministrom hospodárstva SR udelené vyznamenanie „Za zachovanie baníckych tradícií“ p. Ing. arch. Adriane Klingovej. Vyznamenanie odovzdal JuDr. Ing. Peter Kukelčík a Ing. Erik Sombathy.

Uskutočnila sa i tradičná súťaž v pití piva, a to tak žien, ako i mužov

Záverom sa Ing. Čech poďakoval všetkým prítomným, ktorí si spoločne so speváckym zborom zaspievali Banícku hymnu.