Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves: Portál pre návštevníkov mesta

Vianočný trh 2014

Spišská Nová Ves, 12. - 14. december 2014

Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014
Vianočný trh 2014

Autor foto: Edita Gondová, Ing. arch. Teodor Štubňa