Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves: Portál pre návštevníkov mesta

Slávnostná sv. omša

Pri príležitosti odhalenia pamätníka Pocta Konrádovi Gaalovi - miesto prianí

Spišská Nová Ves, november 2012

Slávnostná sv. omša
Slávnostná sv. omša
Slávnostná sv. omša
Slávnostná sv. omša
Slávnostná sv. omša
Slávnostná sv. omša

Autor: Edita Sýkorová