Mesto Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves: Portál pre návštevníkov mesta

Graffiti Spiš 2007

1. ročník Graffiti Spiš

Graffiti Spiš 2007
Graffiti Spiš 2007
Graffiti Spiš 2007
Graffiti Spiš 2007
Graffiti Spiš 2007
Graffiti Spiš 2007
Graffiti Spiš 2007

Autor foto: E. Labaj, MKC v Spišskej Novej Vsi