Dnes je 04.07.2020, meniny má Prokop
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Meta funkcieRSS kanály > Tlačové správy

Tlačové správy

Oficiálne odovzdanie 20 ks zateplených búdok pre tunajšiu Stanicu pre odchyt túlavých zvierat a mestský útulok

V stredu 18. 12. 2019 sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie 20 ks zateplených búdok pre tunajšiu Stanicu pre odchyt túlavých zvierat a mestský útulok.
Vďaka pomoci viacerým zainteresovaným budú mať psíky v zime dôstojné podmienky na prežitie.
Na tomto projekte sa nezištne podieľali: študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi, ktorí  vyrobili 20 kusov zateplených búdok, drevo poskytli Lesy mesta Spišská Nová Ves, materiál na zateplenie poskytli štedrí podnikatelia zo Spišskej Novej Vsi:  spoloč. RIŠ a RIŠ a Alkon SV, s. r. o. „Dôkazom, že nezištnosť a pomoc sú aktuálne aj v našom meste, je tento fantastický projekt, na realizácii ktorého sa sponzorsky podieľalo viacero subjektov. Ďakujem vedeniu mesta, Lesom mesta SNV, pedagógom a študentom tunajšej SOŠ drevárskej a taktiež ďalším sponzorom, ktorí poskytli materiál potrebný na zateplenie,“ uviedla Daniela Dzurňáková, zodpovedný pracovník SPOTZ a mestského útulku.

Stanica pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) bola zriadená 1. 7. 1995 mestom Spišská Nová Ves. Hlavnou úlohou stanice je vykonávanie 

odchytu túlavých zvierat v katastrálnom území mesta, ak nie je možné toto zviera zabezpečiť v súčinnosti s jeho majiteľom alebo inou zodpovednou osobou.

SPOTZ má 2 časti: Karanténna stanica a Útulok pre zvieratá

Karanténna stanica je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých zvierat s neznámym zdravotným sta­vom najmenej do vykonania nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka.

Útulok pre zvieratá slúži na držbu odchytených túlavých zvierat po ukončení vyšetrení, testov a preventívnych opatrení vylučujúcich chorobu prenosnú na iné zviera alebo na človeka, vykonaných v karanténnej stanici zvierat, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uložené podľa osobitného predpisu.
Odchyt túlavých zvierat, ich umiestnenie do karanténnej stanice a následne umiestnenie jedincov do útulku je len jedna z činnosti, ktorou sa táto mestská štruktúra zaoberá.

 

„V súčasnej dobe, okrem iného, pracujeme na monitorovaní okolitých častí mesta s problematikou túlavých psov. Jedná sa o jedincov, ktorí existujú, sú súčasťou našej spoločnosti, ale reálne nikde nefigurujú... Zisťujeme: odkiaľ prišli, aký je ich pôvod; prečo sú tu medzi nami, resp. aký je dôvod vzniku tejto situácie; prečo sa pohybujú práve v daných teritóriách; aký je spôsob ich obživy; kde sú miesta ich obživy; aká je štruktúra ich sociálnej skupiny; ako a kde sa pohybujú, aké stratégie používajú pri zaobstarávaní potravy, kde odpočívajú; aký je ich rozmnožovací cyklus a zabezpečovanie teritória; aký majú zdravotný stav daných jedincov či hrozia riziká prenosných chorôb – zoonózy. Našou snahou je systematické podchytenie danej situácie a funkčné riešenie problému v súlade s platnou legislatívou - etologickými potrebami daných jedincov - etickými a morálnymi zásadami,“ dodala na záver Daniela Dzurňáková.

Informácie:

Ing. Andrea Jančíková, kancelária primátora, t. č. 053 4176 613, andrea.jancikova@mestosnv.sk

Dni mesta a 22. Trh ľudových remesiel

Dni mesta Spišská Nová Ves a 22. Trh ľudových remesiel, na ktoré finančne prispel Košický samosprávny kraj, sa už tradične uskutočnia na sklonku augusta 25. – 27. 8. 2017. Pripravený je program pre malých aj veľkých. Deti sa môžu tešiť na rozprávky Divadla Babadla a Bábkového divadla spod Spišského hradu. Šermiari pre ne pripravia opičiu dráhu, historický tábor, dobovú kuchyňu, sokoliari predvedú prácu s dravými vtákmi. Do mesta zavíta spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice Cassanova, ktorá uvedie viaceré predstavenia z rôzneho historického obdobia. Samozrejme, nemôžu chýbať súboje o krásnu devu, piráti a ani najobávanejšia a najelitnejšia jednotka Osmanského sultána. K našim Dňom mesta neodmysliteľne patria šermiari skupiny historického šermu Jago. Návštevníci ich môžu znova uvidieť nielen v historickom sprievode. Peter Karpinský pripravil spolu s hercami Divadla teatrálnej skratky predstavenie súvisiace s históriou Spišskej Novej Vsi. Tentoraz  priblížia okolnosti revolučných rokov 1848/49, za ktorých došlo k  požiaru námestia a  nášho kostola. Dlhých 40 rokov trvalo, kým veža katolíckeho kostola dostala súčasnú podobu. Spišská Nová Ves má 12 partnerských miest. Počas Dní mesta zaznie mix brazílskej klasickej a tradičnej hudby v podaní hudobníkov z nášho brazílskeho partnerského mesta Joinville. „Pred dvoma rokmi mal u  nás profesionálny orchester Fats Jazz Band neobvyklý úspech, preto sme ho pozvali znova. Vypočuť si ho môžu návštevníci Dní mesta v piatok večer. V sobotu vystúpia mladí hudobníci, ktorí interpretujú slovenské populárne piesne 30. až 50. rokov 20. storočia Slovak Tango. Vo večerných hodinách sa uskutoční tanečná show víťazov Slovensko má talent Old School Brothers a koncerty slovenských populárnych speváčok – v piatok Kristína a v sobotu Beáta Dubasová. Záver Dní mesta - nedeľa - patrí tradične jazdeckým pretekom o pohár primátora mesta Cena Spiša,“ uviedla Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta. Netradične, počas Dní mesta, sa uskutoční Ružový pochod, ktorý organizuje OZ Venus. Je zameraný na zvýšenie povedomia o ochorení, prevencie, pomoc pacientkam so ženským onkologickým ochorením. Podporiť ich môžete v piatok od 16.40 hod.

V rámci 22. ročníka Trhu ľudových remesiel sa predstaví viac ako stovka remeselníkov. Chýbať nebudú ukážky spracovania ľanu, keramiky, tkania, kováčskeho remesla a veľa ďalších či už tradičných, ale i tých novodobejších.

„V piatok 25. 8. 2017 sa v rámci Dní mesta uskutoční i podujatie s názvom Gotika na dotyk, ktoré finančne podporil Košice Región Turizmus. Okrem výtvarného workshopu Galérie umelcov Spiša s názvom „Gotika trochu inak“ a tematickej prehliadky mesta s historikom Miroslavom Števíkom z Múzea Spiša zahŕňa Večerný výstup do kostolnej veže vo svetle sviečok,“ doplnila informácie Andrea Jančíková.

V nedeľu sa uskutočnia v jazdeckom areáli vedľa Ferčekoviec tradičné jazdecké preteky Cena Spiša.

Z dôvodu konania uvedeného podujatia dôjde k úplnej dlhodobej uzávierke týchto ulíc:
            Letná ulica (od križovatky pri budove Reduty sochu gen. Nálepku): 

od štvrtka 24. 8. 2017 od 9.00 hod. do nedele 27. 8. 2017 do 13.30 hod.

 

            Zimná ulica (od sochy gen. Nálepku po budovu Reduty):

v sobotu 25. 8. 2017 v čase od 15.00 do 18.30 hod.

 

Radničné námestie (spojovacia komunikácia Letnej a Zimnej ulice za Redutou):
v sobotu 25. 8. 2017 v čase od 15.00 do 18.30 hod.

 

Podrobný program nájdete v prílohách.

 V Spišskej Novej Vsi 16. 8. 2017

Informácie:

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta
Mestský úrad, Radničné námestie 7, 052 70, Spišská Nová Ves, t. č. 053/4176 613
E-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk