dnes je 25.11.2015, meniny má Katarína
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Zdena, 21. 11. 2015:

Dobrý deň chcela by som sa opýtať, kedy dáte na Triedu 1 mája spomaľovací pas ,pretože odkedy ste tu urobili novú cestu, tak si tu autá robia preteky a nedodržujú rýchlosť 40. Je to dosť nebezpečné pre chodcov a deti, ktoré idú zo školy a, samozrejme, pre autá, ktoré vychádzajú z parkoviska. Autá vychádzajúce z parkoviska sú potom pri nehode na vine aj napriek tomu, že auto na hlavnej ide oveľa rýchlejšie ako je povolené.

Odpoveď:

V rámci rekonštrukcie vozovky na Tr. 1. mája sme mali v úmysle pôvodný spomaľovací pruh zrušiť, nakoľko na sídl. Mier je obmedzená rýchlosť na max. 40 km/hod. Toto zariadenie navyše nebolo v blízkosti žiadneho priechodu pre chodcov. Požiadavka mestského výboru č. 4 Mier - je zrealizovať priechod pre chodcov cez Tr. 1. mája v križovatke s Nejedlého ulicou z dôvodu blízkosti základnej školy. Ak sa budúci rok pristúpi k tejto záležitosti, predmetný spomaľovací pruh bude po konzultácii s mestským výborom a okresným dopravným inšpektorátom umiestnený v blízkosti tohto priechodu.
Ing. Peter Susa, Oddelenie výstavby a dopravy

Robert, 20. 11. 2015:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať či mesto neuvažuje nad tým, ako sa majú dostať ľudia do práce zo Smižian keď je štátny sviatok alebo nedeľa. Bohu žiaľ niekto pracuje aj cez tieto dni. MHD ide 5:20 a potom 8:22 a čo medzi tým? Pešo v tom nečase alebo taxíkom. Nezarábame toľko, aby sme si to mohli dovoliť. A druhá prosba na Tarču jazdil spoj č. 13 o 18:40, prečo bol zrušený a prečo sa menia grafikony 3x do roka, je to smiešne, zbytočné a komplikuje to ľuďom život. Každý nemáme auto vďaka Bohu. Ďakujem.

Odpoveď:

Spoje na linke MHD č. 4 objednáva obec Smižany, preto by sa mal pisateľ obrátiť na p. starostu, resp. obecné zastupiteľstvo. Každá zmena v CP linky MHD č. 4 bola vždy prerokovávaná so zástupcami obce.

Spoj na linke MHD č. 13 o 18:40 hod. bol zrušený ešte ku 1. 4. 2014 na základe požiadavky mestského výboru N. Huty, ako vidno, nikomu nechýbal za 1 a ¾ roka.

Spoje sú optimalizované v časoch, kedy sú vyťažené, či počas pracovných dní, alebo v soboty, nedele a sviatky a tiež podľa objednávky mesta, ktorá priamo súvisí s finančným plánom.

Cestovné poriadky sa menia podľa potreby, žiadny z nich sa nemenil 3x v roku, naopak, na 10 linkách zo 14 aktívnych nedošlo ku zmene vôbec. Aktuálny CP si môže každý cestujúci okrem iných zdrojov nájsť aj na webových stránkach mesta Spišská Nová Ves.

S pozdravom

Ing. Peter Koreň
vedúci osobnej dopravy spol. eurobus

Júlia, 16. 10. 2015:

Dobrý deň,
pred niekoľkými dňami som upozornila na zbytočnú dopravnú značku na Ul. J. Fabiniho a neviem, či je to náhoda, ale taká istá značka povolená rýchlosť 30 a práca na ceste sa nachádza stále na zrekonštruovanej ceste Tr. 1. mája pri ZŠ Z. Nejedlého. Tak by som sa chcela opýtať, či sa neplánuje s jej odstránením. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vášho prvého podnetu mesto iniciovalo stretnutie so zhotoviteľom rekonštrukcie miestnych komunikácií, ktorý predmetné dočasné dopravné značenia v minulom týždni odstránil. Ďakujeme za podnety.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Hana, 14. 10. 2015:

V minulých dňoch došlo k výmene osvetlenia v podjazde na Školskej ulici. Pri výmene sa použili biele led-kové lampy, znížil sa počet osadených stĺpov s lampami.
Výsledkom je, že podjazd je slabo osvetlený, chodníky nie sú osvetlené vôbec. Možno sa ušetrí na poplatkoch za energie, ale bezpečnosť sa výrazne zhoršila pre chodcov, v zime býva v podjazde na chodníku ľad a mláky. Zhoršila sa aj bezpečnosť cyklistov pri prejazde podjazdom, ktorí sú v ňom dlhšie ako prechádzajúce autá.
Prosím o zaistenie osvetlenia na chodníky a prípadne vyznačenie cyklocesty cez podjazd.

Hana

Odpoveď:

Osvetlenie v predmetnom úseku bolo v zmysle zadania riešené ako verejné osvetlenie v zmysle noriem STN EN 13201 (príslušné časti). Ide o osvetlenie prevádzkované v čase bez denného svetla, t. j. ako nočné osvetlenie. Vzhľadom na charakter tejto pozemnej komunikácie jej bola stanovená vyššia trieda osvetlenia ME3c podľa STN EN 13201-2, čomu zodpovedá návrhový jas 1,00 cd.m-2. Zaistenie tejto úrovne bolo doložené svetelnotechnickým výpočtom. Osvetlenie v nočnom režime je adekvátne.

Osvetlenie v dennom režime nebolo predmetom zadania, preto nebolo riešené. V tomto režime sa normy rady STN EN 13201 neuplatňujú. Na osvetlenie podjazdu nie je k dispozícii technická norma, k dispozícii je iba technická správa TNI CEN/CR 14380 pre osvetlenie tunelov. Riešenie v zmysle tejto technickej správy je mimo rámca danej modernizácie verejného osvetlenia, a to aj z dôvodu technických podmienok daných existujúcou stavbou podjazdu. Nakoľko dĺžka podjazdu presahuje 50 m, v tomto podjazde je potrebné osvetlenie aj za dňa, teda považujeme zaslané upozornenie za oprávnené.

Ako nápravu navrhujeme uvedenie parametrov osvetlenia do pôvodného stavu, ktorý bol zachytený meraním v čase prípravy dokumentácie (skutkový stav osvetlenia pred realizáciu modernizácie). Namiesto pôvodných svietidiel však navrhujeme inštalovať nové svietidlá s podstatne vyššou efektívnosťou a úžitkovými vlastnosťami, a to na báze LED zdrojov. Vzhľadom na vyššiu účinnosť týchto svietidiel je možné ich počet zredukovať približne na polovicu a znížiť tiež menovitý príkon svietidiel v porovnaní s pôvodným stavom, pričom pôvodná úroveň osvetlenia bude zachovaná. Tým, že nové osvetlenie produkuje biele svetlo, bude mať ďalší pozitívny efekt. V nočnom režime bude v činnosti polovica inštalovaných svietidiel.

Oproti terajšiemu stavu budú na pôvodné nosné konštrukcie doplnené svietidlá a ich príkon bude výrazne vyšší ako je v súčasnosti.

Nad rámec požadovanej nápravy takisto navrhujeme samostatné osvetlenie jedného z chodníkov v podjazde, ktorý sa frekventovane využíva. V nočných hodinách budú v činnosti žiarivkové svietidlá inštalované priamo nad chodníkom.

Veríme, že navrhované riešenie bude prijaté ako adekvátna náprava - zaistenie osvetlenia na úrovni pôvodného stavu pred modernizáciou, avšak s pridanou hodnotou moderného LED osvetlenia a s pridaným osvetlením chodníka.

Typhoon, s. r. o., Bratislava, autor návrhu osvetlenia

Ján, 13. 10. 2015:

Chcem sa opýtať, prečo je prístupná iba evidencia psov z roku 2012? Nie sú k dispozícii novšie údaje?

Odpoveď:

Dobrý deň, každý mesiac je k poslednému dňu daného mesiaca aktualizovaná evidencia psov na našej webovej stránke v sekcii občan - ako vybaviť - prihlásenie/odhlásenie psa - zoznam držiteľov psov. V zozname je uvedený trvalý pobyt držiteľa (majiteľa psa), miesto chovu psa, plemeno a EVČ psa.
Viera Kardošová, referát životného prostredia, MsÚ

Júlia, 7. 10. 2015:

Chcela by som sa opýtať, či sa neplánuje s odstránením dopravnej značky povolená rýchlosť 30 a práce na ceste na Ul. J. Fabiniho za križovatkou z Odborárov doprava (na rohu pred železničnou stanicou), keďže sa podľa mňa už práce na ceste ukončili? Alebo sa ešte niečo plánuje? Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, povinnosť odstrániť dočasné dopravné značenie má zhotoviteľ, ktorý bol na to už upozornený. Ďakujeme za podnet zabezpečíme urýchlene zrušenie tohto značenia.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Júlia, 7. 10. 2015:

Chcela by som sa opýtať, čo treba urobiť, aby nám autá neparkovali pred činžiakom na prístupovom chodníku? Chodník je širší (cca 2,5 m), takže mestská polícia nič nevyrieši, aj keď tam niekto zaparkuje, pretože stále ostane voľný priestor viac než 1,5 m, lenže chodník je novo zrekonštruovaný a ak by bolo potrebné prísť bližšie ku vchodu, napr. sanitka, hasiči a pod., nedostanú sa tam. Ďakujem.

Odpoveď:

 

Ako ste uviedli, pokiaľ vodiči motorových vozidiel neporušujú ustanovenia zákona o cestnej doprave, tak nie je žiaden dôvod na represiu. Ak je potrebné zabezpečiť prístup ku vchodom do činžiaku, bolo by potrebné v spolupráci s oddelením dopravy upraviť parkovanie vozidiel osadením dopravných značiek zakazujúcich parkovanie priamo pred vchodmi.
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v Sp. Novej Vsi

 

Dobrý deň, je potrebné konkretizovať žiadosť (adresa, kontaktná osoba), podpísať ju aspoň zástupcom vlastníkov bytov s požiadavkou na vyznačenie zákazu státia (vodorovné dopravné značenie). V rámci obnovy vodorovného dopravného značenia bude možné v budúcom roku túto požiadavku vybaviť.
Ing. Peter Susa, oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ

mario, 5. 10. 2015:

Dobrý deň, chcem upozorniť na chýbajúcu časť zábradlia na moste. Malé dieťa môže prepadnúť, chýba 1 tyčka. Ide o most pred odbočkou na sídlisko Tarča. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za ohlásenie závady, mesto zabezpečí jej odstránenie.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

ela, 4. 10. 2015:

Dobrý deň, čítala som odpoveď na podnet občana, ohľadom IBV Červený jarok. Nechápem, prečo mesto chce robiť cestu po starej betónovej ceste od Stovy, keď existuje cesta po Leteckej cez areál letiska okolo betonárskej firmy. Stačil by mostík cez priekopu a označenie obmedzenie do 1,5 t. Nákladné by mohli chodiť po panelke a osobne po lepšej asfaltke. Plot tam aj tak nie je, zmizol, stačí len premostiť povodňovú priekopu, a ani 200 miliónov na to netreba.
Ale chcela som iné. Potrebovala by som prechod na stanicu od špeciálnej školy. Kedysi sa dalo prejsť cez dnes areál fy Fekete po schodoch, mohlo by mesto postaviť schody oproti sociálnym bytom na mieste niekdajších smetiakov a osadiť značku priechod pre chodcov a nastriekať na novú parádnu cestu zebru... Veľmi by mi to pomohlo, nemusela by som obchádzať stanicu a tiež by to nestálo 200 miliónov. Na Mier sa dá dostať tiež mimo stanice prechodom na opačnej strane cez priechod.

Odpoveď:

Dobrý deň, spomenuté podnety narážajú na majetkoprávne obmedzenia. Nie je možné realizovať miestnu komunikáciu cez súkromný areál. Panelovú cestu mesto v rámci podpory zámeru individuálnej bytovej výstavby na Červenom jarku odkúpilo, čo dáva priestor na realizáciu miestnej komunikácie práve v tomto koridore.

Druhá požiadavka - jedná sa taktiež o súkromný areál (predpokladáme, že ŽSR), preto akékoľvek stavebné úpravy neprichádzajú do úvahy. Ak vznikne v rámci rekonštrukcie železničnej stanice a priľahlých priestorov potreba zabezpečiť k pešiemu ťahu priechod pre chodcov cez miestnu komunikáciu na Fabiniho ul., budeme to riešiť.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Miroslav, 4. 10. 2015:

Dobrý deň, chcem sa spýtať na Západ 1, Tkáčska 13, máme tu kríky a dosť veľké stromy, a každý rok sú tu premnožené lienky, na balkón sa ani nedá poriadne ísť. Chcem sa spýtať, či sa nerobia nejaké postreky proti lienkam. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň. Mesto na území mesta vykonáva 2 x ročne deratizáciu proti hlodavcom. Postrek proti lienkam nie je vykonávaný.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Katarína, 2. 10. 2015:

Dobrý deň, včera boli na sídlisku Tarča, konkrétne na Javorovej ulici menené žiarovky v pouličných lampách na LED žiarovky. Týmto sa však znížila viditeľnosť na niektorých chodníkoch. Nakoľko mám maličké dieťatko a chodím domov sama aj po tme, je to veľmi komplikované. Bolo by možné na týchto lampách vymeniť žiarovky za silnejšie, alebo vymeniť za pôvodné? Presnejšie sa jedná o lampu pri vchode Javorová 8 a na chodníku k vchodu Javorová 10 je úplná tma.
Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď.
S pozdravom Katarína Sivačková

Odpoveď:

Dobrý deň. V rámci modernizácie sústavy verejného osvetlenia dochádza k výmene starých svietidiel za nové LED svietidlá. V súčastnosti prebieha hlavne výmena svietidiel, ktoré osvetľujú cestné komunikácie. Neskôr dôjde aj na svietidlá osvetľujúce chodníky a priestory medzi bytovkami.

Na Javorovej 8 - 10 zatiaľ nedošlo k výmene svietidiel. Stále sú tam pôvodné staré svietidlá. Na základe toho nie je možné aby došlo k zníženiu viditeľnosti, keďže sa neudiala žiadna zmena.

Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Peter, 27. 9. 2015:

Dobrý deň.
Chcel by som Vás upozorniť na problém krytu odpadovej šachty kanála, ktorá sa nachádza na chodníku ulice Dubová medzi vchodmi č. 12 a 13.
Tento kryt kanála je poklesnutý oproti chodníku a v nočných hodinách hrozí, že môže dôjsť k úrazu.
Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň.
Kanalizačný poklop na ulici Dubová č. 12, 13 nie je v správe a ani v majetku mesta Spišská Nová Ves. Splaškovú kanalizáciu vrátane príslušenstva spravuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť. Na Dubovej ulici je potrebné požiadať opravu kanalizačnej šachty vodárenskú spoločnosť a za nedoasfaltovanú opravu chodníka po oprave kanalizačnej prípojky zodpovedajú vlastníci, resp. správca bytového domu. Kanalizačná prípojka je vo vlastníctve bytového domu na Dubovej ulici, ktorý v minulosti realizoval prekopávku, bez ukončenia spätných úprav. Mesto zároveň informovalo o poklese kanalizačného poklopu Podtatranskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť.
Ing. Ivan Jacko, oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ Spišská Nová Ves

Jozef, 9. 9. 2015:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo je s cestou k domovej výstavbe Červený jarok? Infraštruktúra mala byť skončená do konca roka 2014 podľa tabule, čo financovala aj EÚ a všetko je spravené, len na cestu sa nejako pozabudlo, čo je najdrahšia položka a také argumenty ako polovica vystavaných domov nie je patričný argument, ale výmysel. Ak EÚ dala na to peniaze, malo to byť už dávno spravené!!! Mne by stačilo, keby tam mesto aspoň prišlo tie diery zaplátať asfaltom. A nepáči sa mi, že na miesto aby urobili asfalt tam, kde boli na to peniaze, sa urobil do osady, kde bola ešte oveľa lepšia cesta ako na Červený jarok, že by kupovanie hlasov :)! Ak zas nebudete odpovedať na moju otázku, mienim sa obrátiť na spravodajstvo TA3, JOJ, Markíza. Ich bude isto zaujímať, čo sa stalo s peniazmi od EÚ. Ďakujem.

Odpoveď:

Požiadavka na cestu k lokalite IBV Červený jarok sa za posledné dva roky pomerne často opakuje. Dožadujú sa jej predovšetkým obyvatelia novovybudovaných rodinných domov, z ktorých je celkovo 12 skolaudovaných, 24 rodinných domov je stavebne povolených, t. j. maximálne 100 obyvateľov lokality z celkovo 38 tis. obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Momentálny stav panelovej prístupovej cesty nie je dobrý, približná dĺžka úseku od Stovy po vodárenský objekt je 920 m. Výška investície na novú definitívnu prístupovú cestu sa predpokladá na viac ako 200 tis. eur, celkový ročný objem investícií do ciest v meste je cca 400 tis. eur. Zvažovali sme aj provizórne riešenie, asfaltovania jedného jazdného pruhu na jestvujúci podklad s predpokladanou výškou investície cca 80 tis. eur, čo nám vzhľadom na predpoklad ďalšej výstavby a vysokú frekvenciu nákladných vozidiel tiež pripadá nelogické. Čísla teda hovoria podľa mňa jednoznačne a zodpovednosť voči obyvateľom v meste je zaväzujúca. Napriek tomu, že chápeme Váš postoj, nie je možné zvýhodniť IBV Červený jarok na úkor ostatných mestských častí. 

Peniaze z Eurofondov boli určené len na výstavbu verejných rozvodov vody a kanalizácie. Ostatné investície sa realizujú z prostriedkov z predaja pozemkov. Developerom v tejto lokalite nie je Mesto Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves

Matúš, 31. 8. 2015:

Dobrý deň, chcem sa opýtať na cestu pri železničnej stanici. Už pomaly mesiac je tam cesta rozkopaná. Nechápem postup práce cestárov. Kedy tam chcú dať nový koberec? Na Vianoce?

Odpoveď:

Dobrý deň, v meste SNV sa v tomto roku realizuje komplexná výmena asfaltových kobercov na 5 miestnych komunikáciách (Nejedlého, Tr. 1. mája, Fabiniho, Levočská, Radlinského). V prvej fáze sa odfrézuje poškodený asfaltový povrch, následne sa realizujú úpravy šácht, dažďových vpustí, uzáverov... prípadne ďalšie prípravné stavebné práce, výmena obrubníkov, realizácia odvodňovacích žľabov. Až následne je možné pristúpiť k pokládke asfaltových vrstiev. Vzhľadom na zabezpečenie vyťaženosti techniky a s tým súvisiace zabezpečenie logistiky je nutné zo strany vodičov akceptovať isté obmedzenia. K dnešnému dňu sú zhotovené komunikácie Nejedlého a Tr. 1. mája, Radlinského by mala byť ukončená taktiež dnes. Pokládka asfaltu na uliciach Fabiniho a Levočská bude realizovaná v týždni od 7. 9. 2015. Ďakujeme za pochopenie.
Mesto Spišská Nová Ves

slawo, 24. 8. 2015:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má vedenie mesta vedomosť o postrekovaní oblohy nad mestom neoznačenými lietadlami, ktoré si určite všimlo už veľa našich občanov. Tie pásy na oblohe vyzerajú ako kondenzačné stopy po prúdových lietadlách, avšak tieto sa po krátkom čase rozplynú, kdežto tieto konkrétne stopy či pásy na oblohe sa väčšinou križujú a je ich vidieť aj niekoľko naraz, toľko prúdových lietadiel zas ponad naše mesto určite nelieta, preto sa pýtam, čo a kto postrekuje naše mesto a jeho okolie.
Vďaka za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,
uvedená problematika spadá do kompetencie Leteckého úradu Slovenskej republiky, nie Mesta Spišská Nová Ves. S danou otázkou sa preto obráťte priamo na spomínaný úrad.
Mesto Spišská Nová Ves

Zlatica, 19. 8. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ako treba postupovať v prípade, keď nesúhlasím s lavičkami pri bytovke na Rázusovej ul. č. 2 - 12, lebo sa tam združuje mládež 13. - 15-ročných, sú neprimerane hluční, znečisťujú prostredie odpadkami a močia v okolí bytoviek. A je možné požiadať Mestskú políciu o zakročenie pri takýchto výtržnostiach?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň. V prípade požiadavky zo strany občanov na odstránenie lavičiek je potrebné priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že s odstránením lavičiek súhlasia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Mestská polícia pravidelne denne monitoruje situáciu v uvedenej lokalite, zo strany obyvateľov neboli vznesené v poslednom období žiadne narušenia verejného poriadku. Samozrejme, ak k tomu dôjde, prosíme telefonicky kontaktovať MsP na čísle 159.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Nadežda, 8. 7. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možná návšteva a venčenie zdravých psíkov v karanténnej stanici. Často vidím fotky z návštev ZŠ a MŠ, ale nikde nie informáciu o možnostiach návštev pre verejnosť. Taktiež by som rada, či do karanténnej stanice môžeme priniesť granulky, cestoviny a staré obliečky deky.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, samozrejme radi Vás privítame na našej Stanici pre odchyt túlavých zvierat. Odporúčam však vopred dohodnúť termín návštevy z dôvodu čerpania dovolenky a to s kontaktnými osobami: Roman Hradiský, Peter Juríček. Kontaktovať je potrebné cez stálu službu mestskej polície na tel. čísle 159. Ostatné Vaše požiadavky dohodneme osobne. 
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

Jozef, 7. 7. 2015:

Ako mám zrušiť môj intzerát v kolónke uchádzači o zamestnanie?

Odpoveď:

Uvedený inzerát bol z ponuky na stránke www.spisskanovaves.eu k dnešnému dňu odstránený.
Mesto Spišská Nová Ves

Emil, 5. 7. 2015:

Dobrý deň.
Chcel by som sa informovať, že kedy sa budú opravovať lavičky. Pretože na Rázusovej č. 56, 58 by bolo potrebné vymeniť dve dosky, ktoré sa časom už rozpadajú. A taktiež by som chcel požiadať, či by nebola možnosť osadenia ešte jednej lavičky oproti cez chodník. Ďakujem.

Odpoveď:

Lavičky sa menia v celom meste priebežne podľa potreby. Vandalmi zničené a polámané lavičky musia byť vymenené ako prvé, aby nedošlo k úrazu.

Ak máte záujem o osadenie ďalšej lavičky, je potrebné priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že s osadením lavičky súhlasia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Mária, 22. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som upozorniť na značenie chodníkov na pešej zóne pri Hornáde za bývalými kasárňami. Zo strany Základnej školy Ing. O. Kožucha je značenie chodníka pre cyklistov na ľavej strane, označenie je staršie a chýba tam označenie pre chodcov. Zo strany Mlynskej ul. je značenie presne opačné a označenie je nové, teda zo strany Mlynskej ul. je označenie pre chodcov na strane, kde zo strany základnej školy je označenie pre cyklistov. Ďalej chcem upozorniť, že na uvedenom úseku sú len dva odpadkové koše na začiatku a na konci a je tam dosť pohodených odpadkov. Navyše, keďže chodím ráno a večer na prechádzku s mojím psíkom, chýbajú tam nádoby na psie exkrementy. Okrem mňa tam chodí mnoho psíčkarov. Žiadalo by sa, aby tam tie nádoby boli umiestnené, aby týchto psíčkarov upozornili, že tieto odpady treba pozbierať. Ja mám malého psíka a vždy tieto odpady zbieram do papiera a hádžem do odpadkových košov. Keďže na tejto pešej zóne, ktorá je veľmi pekná a príjemná, sa prechádza aj veľa rodičov s malými deťmi, bola by som rada, aby si mesto všimlo aj túto časť mesta. Ďakujem

Odpoveď:

Úpravu značenia do pôvodného stavu zabezpečíme bezodkladne. Ďakujeme za podnet.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

V minulosti boli popri chodníku umiestnené koše na psie exkrementy. Bohužiaľ, tieto koše, ale aj lavičky, boli pravidelne ničené a častokrát končili v rieke Hornád. Po viacerých opravách zničených košov a výlove košov z Hornádu sme nepristúpili k ich znovuosadeniu v tejto lokalite.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

« Prvé   ‹ Predošlé    1 - 20   21 - 40   41 - 60   61 - 80   81 - 100   101 - 120   121 - 140   141 - 160   161 - 180   181 - 200    Ďalšie ›   Posledné »