dnes je 07.10.2015, meniny má Eliška
 
   Otázky, námety a pripomienky

Otázky, námety a pripomienky

Pohotovostné služby lekární

Pohotovostné služby lekární sa nachádzajú hneď na hlavnej stránke v ľavom stĺpci stránky v časti Dôležité kontakty/Lekárne - pohotovosť.

Kde je cestovný poriadok MHD?

Kompletný zoznam cestovných poriadkov liniek MHD je v sekcii Občan/Doprava/MHD vo forme stiahnuteľných PDF súborov, ktoré je možné čítať pomocou programu AcrobatReader.

Kde môžem pridať inzerát?

Inzerciu je možné pridať v sekcii Inzercia (odkaz v ľavom stĺpci stránky). Pre pridanie inzercie je potrebné sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť použitím užívateľského mena a hesla.

Upozornenie

Pre zaslanie otázky je potrebné zaregistrovať sa >>

Júlia, 7. 10. 2015:

Chcela by som sa opýtať, či sa neplánuje s odstránením dopravnej značky povolená rýchlosť 30 a práce na ceste na Ul. J. Fabiniho za križovatkou z Odborárov doprava (na rohu pred železničnou stanicou), keďže sa podľa mňa už práce na ceste ukončili? Alebo sa ešte niečo plánuje? Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, povinnosť odstrániť dočasné dopravné značenie má zhotoviteľ, ktorý bol na to už upozornený. Ďakujeme za podnet zabezpečíme urýchlene zrušenie tohto značenia.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Júlia, 7. 10. 2015:

Chcela by som sa opýtať, čo treba urobiť, aby nám autá neparkovali pred činžiakom na prístupovom chodníku? Chodník je širší (cca 2,5 m), takže mestská polícia nič nevyrieši, aj keď tam niekto zaparkuje, pretože stále ostane voľný priestor viac než 1,5 m, lenže chodník je novo zrekonštruovaný a ak by bolo potrebné prísť bližšie ku vchodu, napr. sanitka, hasiči a pod., nedostanú sa tam. Ďakujem.

Odpoveď:

 

Ako ste uviedli, pokiaľ vodiči motorových vozidiel neporušujú ustanovenia zákona o cestnej doprave, tak nie je žiaden dôvod na represiu. Ak je potrebné zabezpečiť prístup ku vchodom do činžiaku, bolo by potrebné v spolupráci s oddelením dopravy upraviť parkovanie vozidiel osadením dopravných značiek zakazujúcich parkovanie priamo pred vchodmi.
Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v Sp. Novej Vsi

 

Dobrý deň, je potrebné konkretizovať žiadosť (adresa, kontaktná osoba), podpísať ju aspoň zástupcom vlastníkov bytov s požiadavkou na vyznačenie zákazu státia (vodorovné dopravné značenie). V rámci obnovy vodorovného dopravného značenia bude možné v budúcom roku túto požiadavku vybaviť.
Ing. Peter Susa, oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ

mario, 5. 10. 2015:

Dobrý deň, chcem upozorniť na chýbajúcu časť zábradlia na moste. Malé dieťa môže prepadnúť, chýba 1 tyčka. Ide o most pred odbočkou na sídlisko Tarča. Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za ohlásenie závady, mesto zabezpečí jej odstránenie.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

ela, 4. 10. 2015:

Dobrý deň, čítala som odpoveď na podnet občana, ohľadom IBV Červený jarok. Nechápem, prečo mesto chce robiť cestu po starej betónovej ceste od Stovy, keď existuje cesta po Leteckej cez areál letiska okolo betonárskej firmy. Stačil by mostík cez priekopu a označenie obmedzenie do 1,5 t. Nákladné by mohli chodiť po panelke a osobne po lepšej asfaltke. Plot tam aj tak nie je, zmizol, stačí len premostiť povodňovú priekopu, a ani 200 miliónov na to netreba.
Ale chcela som iné. Potrebovala by som prechod na stanicu od špeciálnej školy. Kedysi sa dalo prejsť cez dnes areál fy Fekete po schodoch, mohlo by mesto postaviť schody oproti sociálnym bytom na mieste niekdajších smetiakov a osadiť značku priechod pre chodcov a nastriekať na novú parádnu cestu zebru... Veľmi by mi to pomohlo, nemusela by som obchádzať stanicu a tiež by to nestálo 200 miliónov. Na Mier sa dá dostať tiež mimo stanice prechodom na opačnej strane cez priechod.

Odpoveď:

Dobrý deň, spomenuté podnety narážajú na majetkoprávne obmedzenia. Nie je možné realizovať miestnu komunikáciu cez súkromný areál. Panelovú cestu mesto v rámci podpory zámeru individuálnej bytovej výstavby na Červenom jarku odkúpilo, čo dáva priestor na realizáciu miestnej komunikácie práve v tomto koridore.

Druhá požiadavka - jedná sa taktiež o súkromný areál (predpokladáme, že ŽSR), preto akékoľvek stavebné úpravy neprichádzajú do úvahy. Ak vznikne v rámci rekonštrukcie železničnej stanice a priľahlých priestorov potreba zabezpečiť k pešiemu ťahu priechod pre chodcov cez miestnu komunikáciu na Fabiniho ul., budeme to riešiť.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Peter, 27. 9. 2015:

Dobrý deň.
Chcel by som Vás upozorniť na problém krytu odpadovej šachty kanála, ktorá sa nachádza na chodníku ulice Dubová medzi vchodmi č. 12 a 13.
Tento kryt kanála je poklesnutý oproti chodníku a v nočných hodinách hrozí, že môže dôjsť k úrazu.
Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň.
Kanalizačný poklop na ulici Dubová č. 12, 13 nie je v správe a ani v majetku mesta Spišská Nová Ves. Splaškovú kanalizáciu vrátane príslušenstva spravuje Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť. Na Dubovej ulici je potrebné požiadať opravu kanalizačnej šachty vodárenskú spoločnosť a za nedoasfaltovanú opravu chodníka po oprave kanalizačnej prípojky zodpovedajú vlastníci, resp. správca bytového domu. Kanalizačná prípojka je vo vlastníctve bytového domu na Dubovej ulici, ktorý v minulosti realizoval prekopávku, bez ukončenia spätných úprav. Mesto zároveň informovalo o poklese kanalizačného poklopu Podtatranskú prevádzkovú vodárenskú spoločnosť.
Ing. Ivan Jacko, oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ Spišská Nová Ves

Jozef, 9. 9. 2015:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo je s cestou k domovej výstavbe Červený jarok? Infraštruktúra mala byť skončená do konca roka 2014 podľa tabule, čo financovala aj EÚ a všetko je spravené, len na cestu sa nejako pozabudlo, čo je najdrahšia položka a také argumenty ako polovica vystavaných domov nie je patričný argument, ale výmysel. Ak EÚ dala na to peniaze, malo to byť už dávno spravené!!! Mne by stačilo, keby tam mesto aspoň prišlo tie diery zaplátať asfaltom. A nepáči sa mi, že na miesto aby urobili asfalt tam, kde boli na to peniaze, sa urobil do osady, kde bola ešte oveľa lepšia cesta ako na Červený jarok, že by kupovanie hlasov :)! Ak zas nebudete odpovedať na moju otázku, mienim sa obrátiť na spravodajstvo TA3, JOJ, Markíza. Ich bude isto zaujímať, čo sa stalo s peniazmi od EÚ. Ďakujem.

Odpoveď:

Požiadavka na cestu k lokalite IBV Červený jarok sa za posledné dva roky pomerne často opakuje. Dožadujú sa jej predovšetkým obyvatelia novovybudovaných rodinných domov, z ktorých je celkovo 12 skolaudovaných, 24 rodinných domov je stavebne povolených, t. j. maximálne 100 obyvateľov lokality z celkovo 38 tis. obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Momentálny stav panelovej prístupovej cesty nie je dobrý, približná dĺžka úseku od Stovy po vodárenský objekt je 920 m. Výška investície na novú definitívnu prístupovú cestu sa predpokladá na viac ako 200 tis. eur, celkový ročný objem investícií do ciest v meste je cca 400 tis. eur. Zvažovali sme aj provizórne riešenie, asfaltovania jedného jazdného pruhu na jestvujúci podklad s predpokladanou výškou investície cca 80 tis. eur, čo nám vzhľadom na predpoklad ďalšej výstavby a vysokú frekvenciu nákladných vozidiel tiež pripadá nelogické. Čísla teda hovoria podľa mňa jednoznačne a zodpovednosť voči obyvateľom v meste je zaväzujúca. Napriek tomu, že chápeme Váš postoj, nie je možné zvýhodniť IBV Červený jarok na úkor ostatných mestských častí. 

Peniaze z Eurofondov boli určené len na výstavbu verejných rozvodov vody a kanalizácie. Ostatné investície sa realizujú z prostriedkov z predaja pozemkov. Developerom v tejto lokalite nie je Mesto Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves

Matúš, 31. 8. 2015:

Dobrý deň, chcem sa opýtať na cestu pri železničnej stanici. Už pomaly mesiac je tam cesta rozkopaná. Nechápem postup práce cestárov. Kedy tam chcú dať nový koberec? Na Vianoce?

Odpoveď:

Dobrý deň, v meste SNV sa v tomto roku realizuje komplexná výmena asfaltových kobercov na 5 miestnych komunikáciách (Nejedlého, Tr. 1. mája, Fabiniho, Levočská, Radlinského). V prvej fáze sa odfrézuje poškodený asfaltový povrch, následne sa realizujú úpravy šácht, dažďových vpustí, uzáverov... prípadne ďalšie prípravné stavebné práce, výmena obrubníkov, realizácia odvodňovacích žľabov. Až následne je možné pristúpiť k pokládke asfaltových vrstiev. Vzhľadom na zabezpečenie vyťaženosti techniky a s tým súvisiace zabezpečenie logistiky je nutné zo strany vodičov akceptovať isté obmedzenia. K dnešnému dňu sú zhotovené komunikácie Nejedlého a Tr. 1. mája, Radlinského by mala byť ukončená taktiež dnes. Pokládka asfaltu na uliciach Fabiniho a Levočská bude realizovaná v týždni od 7. 9. 2015. Ďakujeme za pochopenie.
Mesto Spišská Nová Ves

slawo, 24. 8. 2015:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či má vedenie mesta vedomosť o postrekovaní oblohy nad mestom neoznačenými lietadlami, ktoré si určite všimlo už veľa našich občanov. Tie pásy na oblohe vyzerajú ako kondenzačné stopy po prúdových lietadlách, avšak tieto sa po krátkom čase rozplynú, kdežto tieto konkrétne stopy či pásy na oblohe sa väčšinou križujú a je ich vidieť aj niekoľko naraz, toľko prúdových lietadiel zas ponad naše mesto určite nelieta, preto sa pýtam, čo a kto postrekuje naše mesto a jeho okolie.
Vďaka za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,
uvedená problematika spadá do kompetencie Leteckého úradu Slovenskej republiky, nie Mesta Spišská Nová Ves. S danou otázkou sa preto obráťte priamo na spomínaný úrad.
Mesto Spišská Nová Ves

Zlatica, 19. 8. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ako treba postupovať v prípade, keď nesúhlasím s lavičkami pri bytovke na Rázusovej ul. č. 2 - 12, lebo sa tam združuje mládež 13. - 15-ročných, sú neprimerane hluční, znečisťujú prostredie odpadkami a močia v okolí bytoviek. A je možné požiadať Mestskú políciu o zakročenie pri takýchto výtržnostiach?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň. V prípade požiadavky zo strany občanov na odstránenie lavičiek je potrebné priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že s odstránením lavičiek súhlasia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

 

Mestská polícia pravidelne denne monitoruje situáciu v uvedenej lokalite, zo strany obyvateľov neboli vznesené v poslednom období žiadne narušenia verejného poriadku. Samozrejme, ak k tomu dôjde, prosíme telefonicky kontaktovať MsP na čísle 159.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

 

Nadežda, 8. 7. 2015:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je možná návšteva a venčenie zdravých psíkov v karanténnej stanici. Často vidím fotky z návštev ZŠ a MŠ, ale nikde nie informáciu o možnostiach návštev pre verejnosť. Taktiež by som rada, či do karanténnej stanice môžeme priniesť granulky, cestoviny a staré obliečky deky.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, samozrejme radi Vás privítame na našej Stanici pre odchyt túlavých zvierat. Odporúčam však vopred dohodnúť termín návštevy z dôvodu čerpania dovolenky a to s kontaktnými osobami: Roman Hradiský, Peter Juríček. Kontaktovať je potrebné cez stálu službu mestskej polície na tel. čísle 159. Ostatné Vaše požiadavky dohodneme osobne. 
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

Jozef, 7. 7. 2015:

Ako mám zrušiť môj intzerát v kolónke uchádzači o zamestnanie?

Odpoveď:

Uvedený inzerát bol z ponuky na stránke www.spisskanovaves.eu k dnešnému dňu odstránený.
Mesto Spišská Nová Ves

Emil, 5. 7. 2015:

Dobrý deň.
Chcel by som sa informovať, že kedy sa budú opravovať lavičky. Pretože na Rázusovej č. 56, 58 by bolo potrebné vymeniť dve dosky, ktoré sa časom už rozpadajú. A taktiež by som chcel požiadať, či by nebola možnosť osadenia ešte jednej lavičky oproti cez chodník. Ďakujem.

Odpoveď:

Lavičky sa menia v celom meste priebežne podľa potreby. Vandalmi zničené a polámané lavičky musia byť vymenené ako prvé, aby nedošlo k úrazu.

Ak máte záujem o osadenie ďalšej lavičky, je potrebné priniesť žiadosť na MsÚ, oddelenie komunálneho servisu. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť aj súhlas minimálne 80 % obyvateľov danej lokality, že s osadením lavičky súhlasia.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Mária, 22. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som upozorniť na značenie chodníkov na pešej zóne pri Hornáde za bývalými kasárňami. Zo strany Základnej školy Ing. O. Kožucha je značenie chodníka pre cyklistov na ľavej strane, označenie je staršie a chýba tam označenie pre chodcov. Zo strany Mlynskej ul. je značenie presne opačné a označenie je nové, teda zo strany Mlynskej ul. je označenie pre chodcov na strane, kde zo strany základnej školy je označenie pre cyklistov. Ďalej chcem upozorniť, že na uvedenom úseku sú len dva odpadkové koše na začiatku a na konci a je tam dosť pohodených odpadkov. Navyše, keďže chodím ráno a večer na prechádzku s mojím psíkom, chýbajú tam nádoby na psie exkrementy. Okrem mňa tam chodí mnoho psíčkarov. Žiadalo by sa, aby tam tie nádoby boli umiestnené, aby týchto psíčkarov upozornili, že tieto odpady treba pozbierať. Ja mám malého psíka a vždy tieto odpady zbieram do papiera a hádžem do odpadkových košov. Keďže na tejto pešej zóne, ktorá je veľmi pekná a príjemná, sa prechádza aj veľa rodičov s malými deťmi, bola by som rada, aby si mesto všimlo aj túto časť mesta. Ďakujem

Odpoveď:

Úpravu značenia do pôvodného stavu zabezpečíme bezodkladne. Ďakujeme za podnet.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

V minulosti boli popri chodníku umiestnené koše na psie exkrementy. Bohužiaľ, tieto koše, ale aj lavičky, boli pravidelne ničené a častokrát končili v rieke Hornád. Po viacerých opravách zničených košov a výlove košov z Hornádu sme nepristúpili k ich znovuosadeniu v tejto lokalite.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

Hana, 21. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcem upozorniť na chybné označenie chodníka okolo Hornádu za kasárňami. Pôvodné lepšie značenie je smerom od ZŠ Ing. O. Kožucha, určuje cyklistom trasu bližšie k múru a chodci kráčajú okolo brehu, aj šírka chodníku je tomu prispôsobená.
Smerom od Madarasu sa robila úprava a značky sú osadené opačne, vzniká chaos, keď sa stretávajú ľudia a cyklisti na tom istom chodníku - cestičke.

Nezabudlo sa náhodou na chodník pri výstavbe parkoviska pri "MPC"?
Chodci a cyklisti podľa dnešného značenia pripravovaného parkoviska vbehnú rovno do cesty - výjazdu, vjazdu pre autá.

Hana

Odpoveď:

Úpravu značenia do pôvodného stavu zabezpečíme bezodkladne. Ďakujeme za podnet.

Bohužiaľ, zmena dopravného režimu v rámci výstavby Merkury Marketu si vyžiadala takéto tzv. provizórne riešenie. Po majetkoprávnom vysporiadaní bude možné navrhnúť a zrealizovať cyklotrasu a chodník oddelene. Koniec oficiálnej cyklotrasy a chodníka sa však zhoduje zatiaľ s pôvodným stavom.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

Jaroslav, 17. 6. 2015:

Dobrý deň.
V zákrute na Bezručovu ulicu sú výtlky na ceste. Ulicu plátali par týždňov dozadu, ale tieto hlavne diery nikto neopravil. Mohli by ste s tým niečo spraviť?
Druhá vec je parkovisko na Bezručovej ulici. Bude sa konečne niečo robiť? Je tu ihrisko s futbalovými bránkami a nie raz sa stalo, že lopta trafila autá. Keď už mesto tam tie bránky dalo, tak mohlo urobiť opatrenia proti poškodzovaniu majetku (našich áut).
Tretia vec, ako je možné, že v našom meste nie je možné si prenajať parkovacie miesto pred panelákom? V BA, PP, KE a hocikde inde sa dá, ale u nás nie? Mesto by len získalo a nie stratilo.
Ďakujem za odpovede.

Odpoveď:

Dobrý deň, je pravda, že na Bezručovej ulici sa opravovali výtlky, no vzhľadom na plánovanú výmenu asfaltového koberca ulice Tr. 1. mája nedošlo k oprave výtlkov na tejto ceste. Oprava je plánovaná cca v auguste. Presný harmonogram bude predložený zhotoviteľom.
Doposiaľ je možné vyhradenie parkovacieho miesta len pre osoby s ŤZP a parkovacím preukazom, teda odkázané na individuálnu prepravu. Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest sme zatiaľ neuvažovali nad možnosťou vyhradzovania parkovacích miest. Toto riešenie však do budúcna nevylučujeme.
Ing. Peter Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, MsÚ

 

Mesto v súčasnosti neuvažuje nad oplotením trávnatej plochy na Bezručovej ulici.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

terezia, 11. 6. 2015:

Dobrý deň,
chcela by som spýtať, z akého dôvodu boli dnes za Wolkerovou ulicou, konkrétne vchodom č. 28 zredukované vrchné časti korún viacerých briez. Stromy sú bydliskom rôznych druhov vtákov. Hniezdi tu napríklad sova, ktorá je na Slovensku chráneným druhom. Bude sa aj napriek tomu v odstraňovaní konárov pokračovať?
Ďakujem

Odpoveď:

Podľa § 43 zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mesto ako správca verejnej zelene je povinný zabezpečiť ochranné pásmo pod elektrickým vedením. V zmysle zákona mesto pristúpilo k nutnému orezu stromov. Dnes ráno sa na mestskom úrade osobne zastavil predseda spoločenstva bytov, prečo mesto nepokračovalo v ďalšom oreze stromov. Bolo mu vysvetlené, prečo sa orez musel vykonať a prečo sa nebude v ďalšom oreze pokračovať.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

Obyvateľ SNV, 3. 6. 2015:

Dobrý deň.
Chcem sa informovať, či plánuje mesto prijať účinné opatrenie z minulého roku, ktoré zabráni kúpať sa a znečisťovať okolie Fľudra a ostatných splavov na Hornáde v meste SNV. Pretože s príchodom teplých dní sa začína kúpajúcim sezóna a napriek úsiliu hliadok MsP sa po čase vždy vracajú. Ako to bude s osadením tabúľ o zákaze kúpania?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

V minulom roku sa veľmi osvedčil dozor občianskej stráže, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva v okolí vodných tokov a z tohto dôvodu už aj v súčasnosti pokračujeme v tomto opatrení, pričom budú k dispozícii aj hliadky Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Sp. Novej Vsi

Lucia, 27. 5. 2015:

Vážený pán náčelník MsP.
Veľmi pekne Vám touto cestou ďakujem za Vašu snahu vyriešiť problematickú situáciu na ulici Pri Vyšnej Hati. Ulica je síce naďalej plná áut a v čase odchodu ľudí z misie je upchatá tak, že sa ňou nedá prejsť, ale aspoň náš problém s blokovaním výjazdov z dvora sa po dohode so zodpovednými z misie vyriešil. Ešte raz ďakujem a vyslovujem spokojnosť.

Odpoveď:

Marcela, 23. 5. 2015:

Dobrý deň.
Bývam na sídlisku Mier a často s deťmi využívam detské ihrisko medzi MŠ P. Jilemnického a Št. nábrežím. Toho roku sú preliezačky natreté farbou, ktorá ani po týždňoch nevyschla! Ďakujeme, na odevoch a obuvi vyschne okamžite a bez možnosti vyčistenia!

Odpoveď:

Mesto pristúpilo tohto roku na celom území mesta k obnoveniu náterov na detských ihriskách a lavičkách. Na všetky namaľované zariadenia boli umiestnené označenia, ktoré upozorňovali na to, že lavičky a preliezačky sú natreté. Pri nátere bola použitá univerzálna syntetická farba, ktorej čas schnutia (v závislosti od klimatických podmienok) je 8 - 24 hodín.
Ing. Juraj Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

 

Lucia, 17. 5. 2015:

Dobrý deň.
Dňa 17. 5. 2015 o 10:40 opäť autá zaplnili ulicu Pri Vyšnej Hati. Parkovali od sídla misie až po veľkoobchod na začiatku ulice, vrátane neprehľadnej zákruty a výjazdu z nášho dvora. Na začiatku ulice opäť parkovali autobusy, čo celú situáciu ešte skomplikovalo. Nejdem opisovať, ako to na ulici vyzerá, keď sa to množstvo ľudí pokúša naraz po skončení celej akcie dostať z ulice von.
Oceňujem snahu MsP, ktorá tu asi pred dvoma týždňami postavila na celý deň hliadku. V tom čase bola akurát situácia pokojná, bola tu asi polovica áut ako obvykle. Dnes, keď je to opäť preplnené, to, bohužiaľ, nikto zo zodpovedných nevidí. Žiadam o také riešenie, ktoré nebude závislé od toho, či tu hliadka MsP môže prísť alebo nie (zákaz stretávania, označenie zákazu vjazdu, státia, zastavenia - značkou, žltou čiarou,...). Navyše, blíži sa týždeň, kedy sa budú títo ľudia stretávať každý deň v týždni (ako si to aj odinzerovali v Ičku), preto prosím o ich usmerňovanie, aby sme sa poobede po práci vôbec dostali domov.
Vopred ďakujem.

Odpoveď:

Minulý týždeň sme osobne rokovali s hlavným organizátorom a boli prijaté opatrenia, včítane zvýšenia počtu usporiadateľov. Sme presvedčení, že aj na budúci týždeň akcia bude usporiadaná tak, aby motorové vozidla neblokovali ani vjazd a výjazd z garáže. Prítomnosť väčšieho počtu osôb na akcii v nedeľu nie je dôvodom na zákaz, pretože je to ich ústavné právo na zhromažďovanie. Dodávam, že ich správanie pred a počas akcií, ale i v bežnom živote je iné, ako u niektorých osôb tejto minority. Verím, že prijaté opatrenia definitívne budú viesť aj k Vašej spokojnosti a tolerancii. Aj včera tam bola prítomná hliadka MsP, ktorá nezaznamenala žiadne problémy.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v Spišskej Novej Vsi

« Prvé   ‹ Predošlé    1 - 20   21 - 40   41 - 60   61 - 80   81 - 100   101 - 120   121 - 140   141 - 160   161 - 180   181 - 200    Ďalšie ›   Posledné »