Dnes je 01.10.2020, meniny má Arnold
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality

Aktuality

Potulky históriou

05. 08. 2008

TV REDUTA: Takýto názov niesla netradičná nočná prehliadka kaštieľa v Markušovciach. Okrem výstavy nábytku zo 17. až 20. storočia čakalo na návštevníkov niekoľko prekvapení. (snv.sk)


Motorkárska svadba

05. 08. 2008

TV REDUTA: V sobotu popoludní desiatky silných motocyklov v parku pred katolíckym kostolom upútalo pozornosť okoloidúcich. Motorkári prišli pozdraviť kamaráta, ktorý sa práve ženil. (snv.sk)


Rozhovor - pplk. Ján Rimský, zástupca riaditeľa Poriadkovej polície ORPZ SNV

05. 08. 2008

TV REDUTA: Začal sa nový mesiac a to je vhodný okamih na krátku bilanciu udalostí toho uplynulého. (snv.sk)


LŽŠ - Priechody pre chodcov

05. 08. 2008

TV REDUTA: V závere júla hostila SNV účastníkov 1. ročníka Letnej žurnalistickej školy z Čiech i Slovenska. Dnes začíname príspevkom o dávaní prednosti chodcom na priechodoch cez cesty. (snv.sk)


Verejná vyhláška - oznámenie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom "IBV Červený jarok, Spišská Nová Ves"

05. 08. 2008

Mesto Spišská Nová Ves ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 2 písm. e) zákona...


Verejná vyhláška - oznámenie rozhodnutia o povolení stavby s názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Spišská Nová Ves“

05. 08. 2008

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A - o z n á m e n i e rozhodnutia o povolení stavby podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Obec Smižany, ako vecne príslušný stavebný úrad...


Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. .../2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach môžete pripomienkovať do 18. 8. 2008

05. 08. 2008

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. .../2008 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach - návrh na schválenie - MsZ, 22. 8. 2008 Dôvodová správa k návrhu VZN č. ..../2008 o určení výšky...


Výborný vstup

05. 08. 2008

Tou správnou nohou vykročili do nového súťažného ročníka 2008/2009 druholigoví futbalisti Spišskej Novej Vsi. (korzar.sk)


Ľadová plocha bude hotová 20. augusta

05. 08. 2008

Teplé letné počasie skôr láka v týchto dňoch k vode, na kúpaliská a letný oddych. Hokejová rodina na Spiši však má menší problém. Kedy už začne príprava na ľade? (korzar.sk)


Výzva na predloženie ponuky, do 18. 8. 2008

05. 08. 2008

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES Mestský úrad, Radničné námestie č. 7, 052 01 Spišská Nová Ves...