Dnes je 07.07.2020, meniny má Oliver
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Akcie > Detail akcie

Detail akcie

SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 2019

Kategória: Kultúra

Spišská knižnica, 
Gréckokatolícka farnosť Premenenia Pána
a Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi
pozývajú na 6. ročník SPIŠSKEJ  BIBLICKEJ JESENE 2019
pod duchovným patronátom J. E. Mons. Milana Chautura, košického eparchu. 

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu   a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“  
(2 Tim 3, 16-17)

28. novembra 2019, štvrtok o 17.00 h
Gréckokatolícky Chrám Premenenia Pána v Spišskej Novej Vsi
NA CHVÁLU BOŽIU JASAJ, CELÁ ZEM
Otvárací koncert
Účinkujú:
Sláčikový orchester ZUŠ Spišská Nová Ves, dirigentka a umelecká vedúca Mgr. Marianna Kacvinská, Dis. art.
Sláčikové zoskupenie MOKAMA, umelecký vedúci PaedDr. Mgr. Art. Peter Šterbák.
Flautový sextet SYRINX, umelecká vedúca Mgr. Denisa Kotradyová.
Gitarové kvinteto, umelecká vedúca Bc. Zuzana Lukáčová.
Komorný zbor ZUŠ Spišská Nová Ves, umelecká vedúca Mgr. Michaela Formelová.
Zmiešaný spevácky zbor Megalinarion gréckokatolíckej farnosti Premenenia Pána, umelecká vedúca a dirigentka Mgr. Eva Mišenčíková, Dis. art.
Spev: Mgr. Michaela Formelová, Estera Dunková
Spev a flauta: Viktória Jakubcová.
Moderuje: PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.

5. decembra 2019 , štvrtok o 16.30 h
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
LECTIO DEI VERBUM
Slávnostné ukončenie celoročného kurzu rétoriky pre lektorov Božieho slova z farnosti Spišská Nová Ves a Ferčekovce. 
Hosť: Doc. Mgr. Art. Štefan Bučko, básnik, recitátor, pedagóg herectva a umeleckého prednesu VŠMU v Bratislave.

10. decembra 2019, utorok o 16.30 h
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
KŇAZ V RÁDIU A VO FARNOSTI
Beseda s bývalým generálnym riaditeľom Rádia Lumen a súčasným dekanom v Trstenej doc. ThDr. Jurajom Spuchľákom, PhD.

12. decembra 2019, štvrtok o 16.30 h
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
MOJA JE POMSTA I ODPLATA (5. Kniha Mojžišova 32:35)
Moderovaná diskusia s protojerejom Pravoslávnej cirkevnej obce v Spišskej Novej Vsi    a dekanom Pravoslávnej teologickej fakulty Prešovskej univerzity doc. ThDr. Štefanom Pružinským, PhD.

16. decembra 2019, pondelok o 16.30 h
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice
RODOĽUB, ZVEĽADOVATEĽ SAKRÁLNEHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Dialógy s Mons. Prof. Františkom Dlugošom, dekanom, farárom, rektorom levočských bazilík o jeho predchodcovi dekanovi Štefanovi Klubertovi (nedožitých sto rokov spišskonovoveského rodáka). Prezentácia knihy F. Dlugoša: Štefan Klubert a kňazi jubilanti 2019.