Dnes je 17.01.2021, meniny má Nataša
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície školský psychológ v Základnej škole, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

Dátum nástupu: 1. 2. 2021

Úväzok: 100 %
Predpokladaný dátum ukončenia projektu: 31. 8. 2022

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z. z.:

- kvalifikačné predpoklady
- bezúhonnosť
-  zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška), ktoré sú uvedené:
- pre školského psychológa v prílohe č. 10 vyhlášky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
2. profesijný životopis v podobe Europassu
3. overené kópie dokladov o vzdelaní
4. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca.

Záujemcovia o uvedené pracovné pozície môžu zaslať požadované doklady v termíne do 20. 1. 2021 (vrátane, pečiatka na obálke) na adresu:

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves.