dnes je 22.05.2017, meniny má Júlia, Juliana
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľa > Výberové konania

Výberové konania

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel‘a Materskej školy so sídlom Rybničná 31, Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podl‘a 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditel‘a Materskej školy so sídlom Rybničná 31, 052 01 Spišská Nová Ves


Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať prípadne osobne doručit‘ na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Právne oddelenie
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

Uzávierka prijímania žiadostí je 9. júna 2017, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 h.
V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIA MŠ HVIEZDOSLAVOVA -
NEOTVÁRAT“.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel‘a Materskej školy so sídlom Lipová 21, Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podľa 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy so sídlom Lipová 21, 052 01 Spišská Nová Ves


Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať prípadne osobne doručit‘ na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Právne oddelenie
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

Uzávierka prijímania žiadostí je 9. júna 2017, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 h.
V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIA MŠ HVIEZDOSLAVOVA -
NEOTVÁRAT“.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ Materskej školy so sídlom Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves

Primátor mesta Spišská Nová Ves podl‘a 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditel‘a Materskej školy so sídlom Hviezdoslavova 33, 052 01 Spišská Nová Ves

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať prípadne osobne doručit‘ na adresu:

Mestský úrad Spišská Nová Ves
Právne oddelenie
Štefánikovo námestie 1
052 70 Spišská Nová Ves

Uzávierka prijímania žiadostí je 9. júna 2017, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 h.
V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE RIA MŠ HVIEZDOSLAVOVA -
NEOTVÁRAT“.