Dnes je 16.07.2019, meniny má Drahomír
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesÚradná tabuľaÚradné oznamy > STEZ - prenájom priestorov

STEZ - prenájom priestorov

STEZ – príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves
prenajme nebytové priestory

STEZ Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu NEBYTOVÝ PRIESTOR v Spišskej Novej Vsi, a to:

v objekte Futbalového štadióna, Kožuchova 10 Spišská Nová Ves, súpis. č. 848 na parcele KN 2574/1 v k. ú. Spišská Nová Ves o celkovej výmere 8 m2 podlahovej plochy.

STEZ požaduje od záujemcu: ponechať doterajší účel využitia priestoru, t. j.  na kanceláriu.

STEZ – príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves
prenajme nebytové priestory

STEZ Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu  NEBYTOVÝ PRIESTOR v Spišskej Novej Vsi, a to:

v objekte Krytej plavárne na ul.Za Hornádom 13 Spišská Nová Ves, súpisné číslo 2249,  na pozemku registra CKN s parcelným číslom KN-4737/1 o celkovej výmere 17,46 m2 podlahovej plochy.

STEZ požaduje od záujemcu : ponechať doterajší účel využitia priestoru, t. j. na masérske služby.