dnes je 30.01.2015, meniny má Ema
 
   Spišská Nová VesŠport > Hokejový klub

Hokejový klub

hk-snv.sk

Z histórie hokeja v meste

Mesto Spišská Nová Ves nemá práve najteplejšie podnebie, ale bolo medzi prvými v republike, kde sa korčule stali inventárnym kusom v mnohých rodinách. Veď už 18. decembra 1883 bol v Spišskej Novej Vsi z iniciatívy p. Münicha založený prvý korčuliarsky zväz.

No neostalo iba pri korčuliarstve. I sem sa dostala zvesť o tom, že v rokoch 1860 - 1867 vynašli vojaci streleckého pluku Royal Canadiens Rifles v Kingstone (Kanada) v provincii Ontário hru "hockey". Táto hra sa veľmi rozšírila no mala jednu chybičku, nemala pravidlá. Na Slovensku sa začal hrať ľadový hokej v roku 1924. Ako je známe športumilému obyvateľstvu mesta Spišská Nová Ves, miestny Atletický klub započal toho roku hrať krásny zimný šport - kanadský hockey a prvý hockeyový zápas bol očakávaný s veľkým záujmov. V roku 1934 vzniká Hokejový klub AC Spišská Nová Ves. V roku 1942 hokej v Spišskej Novej Vsi stagnuje (príčin bolo viac: zlé poveternostné podmienky, ale hlavne pomery, aké vládli počas II. svetovej vojny).

Krátko po II. svetovej vojne sa športová činnosť v meste len pomaly rozbieha. Živou legendou bol v tom čase "otec" Gánovský, ktorý sa staral o úpravu ľadu, výstroj hráčov. V druhej polovici 50-tych rokov sa mužstvo podstatne nemenilo, aj súperi boli tí istí. Spišskonovoveská Lokomotíva hrávala v oblastnej súťaži skupinu "D".

V ročníku 1960 - 1961 došlo k reorganizácii súťaže vzhľadom na nové rozdelenie nášho štátu. V prvom roku súťaže sa im darilo. V ročníku 1962 - 1963 spišskonovoveskí hokejisti dostali do vienka novú sociálnu budovu, ktorú postavili brigádnicky, o ktorú sa zaslúžil J. Hrubý organizovaním a zháňaním materiálu na výstavbu obliekární. Pribudlo aj nové osvetlenie a mantinely okolo klziska. Upravilo sa aj hľadisko. Na jar roku 1972 sa začalo s výstavbou umelej ľadovej plochy. Za krátky čas - 232 dní - dňa 18. decembra 1972 sa otvorili brány Zimného štadióna.

www.hk-snv.sk

Hokejový klub Spišská Nová Ves


vyhlasuje

 

V Ý B E R O V É   K O N A N I E

na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Hokejového klubu Spišská Nová Ves, T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Požiadavky:
·         občianska a morálna bezúhonnosť
·         spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
·         riadiace a organizačné schopnosti
·         znalosť legislatívy v oblasti ľadového hokeja
·         zdravotná spôsobilosť
·         vodičský preukaz
·         minimálne stredoškolské vzdelanie

Požadované doklady:
·         žiadosť o účasť vo výberovom konaní
·         overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
·         profesijný životopis
·         výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
·         návrh koncepcie rozvoja ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi na obdobie 5 rokov
·         súhlas na použitie osobných údajov na účely výberového konania

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 30. novembra 2013 o 17:00 hod.

Prihlášky možno doručiť osobne alebo zaslať v uzavretej obálke s označením "Výberové konanie – Riaditeľ HK Spišská Nová Ves, T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves" na adresu: Hokejový klub Spišská Nová Ves, T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves,

Bližšie informácie poskytneme na tel. č.: 0911 271 260

Výkonný výbor HK Spišská Nová Ves