Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 4 2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

VZN 4 2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach