dnes je 29.04.2017, meniny má Lea
 
   Spišská Nová VesSamosprávaVZN > VZN 10 2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves

VZN 10 2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 zákona NR SR č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje

VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE  č. 10 /2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves (dokument PDF)