Dnes je 23.10.2018, meniny má Alojzia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamospráva > Primátor mesta

Primátor mesta

PhDr. Ján Volný, PhD.
Kancelária primátora: tel. 053/417 66 10, 417 66 11
Služobný mobil: +421 905 268 663 
Súkromný mobil: +421 911 593 463
Fax: 053/44 269 80
E-mail služobný: jan.volny(at)mestosnv.sk

E-mail súkromný: jvolny(at)zoznam.sk

Adresa:
Mestský úrad
Kancelária primátora
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves

Postavenie primátora

je v súlade s platným organizačným poriadkom v súlade so zákonom o obecnej samospráve č. 369/90 Zb.

Primátor

 • je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách,
 • je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch,
 • v administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom,
 • určuje organizáciu mestského úradu (organizačný poriadok, organizačnú schému), určuje a odvoláva svojho zástupcu (zástupcov),
 • schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy,
 • zvoláva a vedie zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • vykonáva mestskú správu,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku mestského úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
 • uschováva mestskú pečať,
 • používa mestské insígnie.
 • Majetkové priznanie za rok 2016 - podané 21. 3. 2017, bez zmien oproti roku 2015
 • Majetkové priznanie za rok 2015 - podané 31. 3. 2016, bez zmien oproti roku 2014
 • Majetkové priznanie za rok 2014 - podané 25. 3. 2015, bez zmien oproti roku 2013
 • Majetkové priznanie za rok 2013 - podané 21. 3. 2014, bez zmien oproti roku 2012
 • Majetkové priznanie za rok 2012 - podané 19. 3. 2013, bez zmien oproti roku 2011
 • Majetkové priznanie za rok 2011 - podané 21. 3. 2012, bez zmien oproti roku 2010
 • Majetkové priznanie za rok 2010 - podané 23. 3. 2011, bez zmien oproti roku 2009
 • Majetkové priznanie za rok 2009 - podané 22. 3. 2010, bez zmien oproti roku 2008
 • Majetkové priznanie za rok 2008 - podané 12. 1. 2009, bez zmien oproti roku 2007 
 • Majetkové priznanie za rok 2007