dnes je 19.12.2014, meniny má Judita
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestské výbory > Zloženie MsV

Zloženie MsV

Mestský výbor č. 1 -  Novoveská Huta

Predseda výboru:        Ing. Ivan Schlosser
                                         tel.: 0903 389 372
                                        
e-mail: schlosser.ivan(at)gmail.com
Podpredseda výboru:  Ing. Ondrej Majerník
Zapisovateľ:                Pavol Neuvirth
Gestor za MsÚ:             Ing. Juraj Sad, PhD.
Gestor za MsP:             Mgr. Miloš Kocúr, Jozef Lapšanský, Mgr. Pavol Kočtuch,
Členovia:                      Štefánia Greschnerová
             Rudolf Mikolaj
             Eduard Mišenda
             Mgr. Ing. Peter Petko
             Štefan Ringoš
             Ing. Pavol Čekovský
             Štefan Šarga
Miesto zasadnutí:        Klub dôchodcov, Novoveská Huta

 


Mestský výbor č. 2 - Sídl. gen. Svobodu

Predseda výboru:        MUDr. Ján Mokriš
                                        tel.: 0908 634 784
                                       
e-mail: ondrej(at)mokris.sk
Podpredseda výboru:  Mgr. Rastislav Javorský
Zapisovateľ:                Eulália Franková
Gestor za MsÚ:             Ing. Juraj Sad, PhD.
Gestor za MsP:             Andrej Boroň, Ladislav Herich, Juraj Perovský,
                                     Radovan Rímsky
Členovia:                      Ing. Peter Filip
             Zuzana Bečariková
             RSDr. Juraj Beňa
             Mgr. Ing. Peter Petko
             Mgr. Julián Sopko
             RNDr. Kamila Spustová
             Patrik Suchý
Miesto zasadnutí:        ZŠ, Lipová ul.
Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce

Predseda výboru:        Ing. Ondrej Majerník
                                          tel.: 0907 225 585
                                         
e-mail: cncmajernik(at)gmail.com
Podpredseda výboru:  Ing. Ernest Jakubčo
Zapisovateľ:                Ing. Ivan Jacko
Gestor za MsÚ:             Ing. Hyacinta Zozuľáková
Gestor za MsP:             Ján Mikolaj, Jozef Lipták, Marián Tešík
Členovia:                      RSDr. Juraj Beňa
              Anna Dzurillová
              Ing. Ľudmila Grigerová
              Ing. Jaroslav Škovran
              Ing. Marián Užák
              Ing. Milan Varga, ml.
Miesto zasadnutí:         Penzión Nemo, Pohronská 2

 
 

 

Mestský výbor č. 4 - sídl. Mier

Predseda výboru:         Mgr. Jozef Kačenga
                                          tel.: 0905 459 846
                                         
e-mail: kacenga(at)gymsnv.sk
Podpredseda výboru:   Zuzana Páleníková
Zapisovateľ:                  Mária Findurová
Gestor za MsÚ:              Ing. Peter Susa
Gestor za MsP:               Bc. Juraj Tornay
Členovia:                       Mgr. Michal Demečko
               Mgr. Jozef Para
               Ing. Kvetoslava Kucharovičová
               Marek Marchyn
               JUDr. František Fabian
               Štefan Melikant
 
Miesto zasadnutí:          ZŠ, Komenského ulica
 
 


 

Mestský výbor č. 5 - sídl. Západ

Predseda výboru:          Adnan Akram
                                            tel.: 0911 601 853
                                           
e-mail: elc.snv(at)gmail.com
Podpredseda výboru:    Ing. Miroslav Bartko
Zapisovateľ:                  Iveta Chromčová
Gestor za MsÚ:               Ing. Milan Mucha
Gestor za MsP:               Bc. Pavol Jančík, Peter Hus, Roman Melo
Členovia:                        Ing. Pavol Bečarik
                Ľuboš Dobrocký
                Bc. Martin Janíček
                Juraj Jurčišin
                Ing. Ladislav Lučivjanský
                Zuzana Lukáčová
                Martin Šumanský
Miesto zasadnutí:           ZŠ Hutnícka, školská jedáleň 
 
 


 

Mestský výbor č. 6 - staré mesto (juh)

Predseda výboru:          MUDr. Ján Pukluš
                                           tel.: 053/441 30 91
                                          
e-mail: puklusjandr(at)centrum.sk
Podpredseda výboru:    Ing. Michal Beharka
                                          tel.: 0907 662 052,
                                           e-mail: michal.beharka(at)gmail.com
Zapisovateľ                 Michal Bujňák
Gestor za MsÚ:               Ing. Ľubomír Pastiran
Gestor za MsP:               Jozef Vernarský, Rastislav Hricko, Daniel Školník
Členovia:                        Ing. Marián Bubeník
               Mgr. Boris Bučko
               Ing. Jozef Hoferica
               Ing. Pavol Kubičár
               JUDr. František Ľach
               Ing. Igor Geletka
               Ing. Daniel Topoli
Miesto zasadnutí:          Hotel Šport, klubovňa
 
 
 Mestský výbor č. 7 - staré mesto (východ)

Predseda výboru:           Tomáš Hamráček
                                            tel.: 0911 566 733 
                                            e-mail: tomas.hamracek(at)gmail.com
Podpredseda výboru:     Ing. Bc. Janka Brziaková
Zapisovateľ:                   Ing. Iveta Krajňáková
Gestor za MsÚ:                Ing. Michal Mucha
Gestor za MsP:                Mgr. Dávid Antony, Slavomír Púček,
                                        Ľuboš Spišák, Peter Rusnák
Členovia:                         Peter Endel
                 Bc. Tibor Tarbaj
                 Božena Krempaská
                 Mgr. Kamil Labanc
                 MUDr. Eva Nováková
                 Mgr. Ladislav Špernakovič
                 Ing. Magdaléna Vlasatá
Miesto zasadnutí:            zasadačka MsÚ - 2. poschodie, Štefánikovo námestie 1
 
 Mestský výbor č. 8 - staré mesto (sever)

Predseda výboru:           PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
                                             tel.: 0905 030 158
                                             e-mail: miroslav.semes@mestosnv.sk
Podpredseda výboru:     Bc. Lýdia Novoroľníková
Zapisovateľ:                   Ing. Jana Valkošáková
Gestor za MsÚ:                Ing. Andrea Jančíková
Gestor za MsP:                Jozef Hritz, Mgr. Slavomír Harčár,
                                        JUDr. Michal Komara, PhD.
Členovia:                         Klement Buňa
                 Mgr. Lívia Klaciková
                 Ing. Vasil Kolesár
                 Ing. Stanislav Susa
                 Tomáš Suchý
                 PharmDr. Ján Valjan
                 Milan Zahuranec
Miesto zasadnutí:            Mestský úrad, zasadačka, 2. poschodie Názov: Mestský výbor č. 9 - Telep

Predseda výboru:            PaedDr. Milan Varga
                                               tel.: 0902 904 810
                                              
e-mail: vargamil(at)centrum.sk
Podpredseda výboru:      Ing. Pavol Bečarik
Zapisovateľ:                    Ing. Milan Mucha
Gestor za MsÚ:                 Ing. arch. Teodor Štubňa
Gestor za MsP:                 Mário Slivoš, Peter Jacko
Členovia:                          Ing. Eugen Goótš
                 Ing. Katarína Matejovie
                 Ondrej Pavlanský
                 Ing. Ivan Pirník
                 Ing. Július Smolár
                 JUDr. Martin Špak
                 Ing. Pavol Tabaček
Miesto zasadnutí:            MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1 - zasadačka