Dnes je 20.02.2019, meniny má Lívia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaMestská polícia > Z činnosti polície

Z činnosti polície

Metropolitan Police Shooting Match Banská Bystrica 2018

11. 07. 2018

Už tradične 7. júna 2018 sa príslušníci MsP v Spišskej Novej Vsi zúčastnili streleckej súťaže príslušníkov MsP z krátkych guľových zbraní. Pretek sa konal tak ako po iné roky na strelnici v Sielnici pri Banskej...


Projekt Akadémia seniorov

23. 01. 2018

Rada vlády pre prevenciu kriminality SR schválila pre naše mesto projekt „Akadémia seniorov“, ktorý bude realizovať Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi. Cieľ projektu: Prevencia kriminality prostredníctvom zvýšenia právneho...


„Drogy? Tie nie sú pre mňa“

07. 11. 2017

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi realizuje v období od septembra do novembra 2017 projekt „Drogy? Tie nie sú pre mňa“.Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie už základnej školy....


Činnosť MsP SNV za 8 mesiacov

18. 09. 2017

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi (ďalej MsP v SNV) je poriadkový útvar mesta, základné úlohy príslušníkov a určenie vecnej pôsobnosti sú zakotvené v zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii...


Kamerový systém v našom meste

09. 01. 2017

Problematika monitorovania priestoru prístupného verejnosti je upravená zákonom, ktorý prevádzkovateľa oprávňuje chrániť svoje práva musí však rešpektovať aj práva iných na ochranu súkromia a osobných údajov dotknutých...


Mestskí policajti aj takto zachraňujú životy

14. 12. 2016

Dňa 13. 12. 2016 sa rozhodli príslušníci Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi kolektívne darovať krv pre tých, ktorí to potrebujú. V tomto roku si MsP v Spišskej Novej Vsi pripomenula 25. výročie jej zriadenia...


25. výročie vzniku Mestskej polície v Mysleniciach

16. 11. 2016

Na pozvanie primátora mesta a náčelníka Mestskej polície Myslenice sa v minulých dňoch zúčastnila delegácia Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi osláv 25. výročia vzniku Mestskej polície v Mysleniciach...


Dušičky sú tu. Mestská polícia varuje pred nástrahami v okolí cintorínov

02. 11. 2016

Cintoríny sa opäť zaplnia pozostalými, ktorí si zapálením sviečky zaspomínajú na svojich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi upozorňuje na nástrahy, ktoré tu môžu číhať. Aj keď...


Strelecké preteky "O Putovný pohár riaditeľa OR PZ v SNV"

20. 10. 2016

Dňa 14. 10. 2016 sa konali v krytej strelnici fy Slovprezent, s. r. o., v Spišskej Novej Vsi strelecké preteky o „Putovný pohár riaditeľa OR PZ v SNV“. Súťaže sa zúčastnilo celkom 10 družstiev a na peknom 5....


25. výročie zriadenia MsP v Spišskej Novej Vsi

19. 05. 2016

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi bola zriadená mestským zastupiteľstvom s účinnosťou od 1. 5. 1991 ešte podľa § 19 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení. Náplň práce šiestich členov – pracovníkov MsÚ...


Zobrazujem správy od 1 do 10 z 69