Dnes je 24.05.2019, meniny má Ela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Spišská Nová VesSamosprávaFinančné hospodárenie mesta > Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na základe ustanovenia § 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákonov NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tieto Z á s a d y hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Spišská Nová Ves.